NCC förbättrar skolmiljön i Haninge

NCC ersätter Vikingaskolan i Haninge med en ny miljösmart skola. Till byggnaden ingår en hall för idrott, lek och rörelse. Ordern är värd 192 MSEK.

Vikingaskolan byggdes 1962 i anslutning till Handen centrum. Skolan är i stort behov av upprustning men i stället för att renovera väljer kommunen nu att bygga en helt ny och mer energieffektiv skola med tillhörande idrottshall.

– Det blir helt nya skollokaler som anpassas efter dagens pedagogik och kommunens lokalprogram för nya skolor. Vi ser fram emot att arbeta med NCC och ta del av deras erfarenheter från att ha byggt många skolor i Stockholmsområdet senaste åren, säger Magnus Andersson, byggledningschef på Tornberget Fastighetsförvaltning.

Skolan byggs i två separata huskroppar sammankopplade med ett korridorsstråk och omfattar totalt 8 800 kvadratmeter. Huvudbyggnaden uppförs i tre plan med klassrum för ca 600 elever i årskurs F-6. Den får även en matsal med tillhörande kök, personalrum, salar för särskild undervisning som slöjd och hemkunskap samt skolhälsa och expedition. Idrottsbyggnaden får en större hall som dagtid kan används av skolverksamheten och kvällstid av gymnastik-, cheerleading- och dansföreningar. Även rörelserum, hoppgropar, omklädningsrum samt teknikutrymme kommer att finnas.

För ett sunt inomhusklimat med bra ventilation placeras luftbehandlingsaggregat på vinden i huvudbyggnaden samt i gymnastikbyggnaden, där även en central för fjärrvärme, el och sprinkler placeras. Gymnastikbyggnadens tak förbereds så att installation av soceller blir möjlig.

– På NCC har vi lång erfarenhet och gedigen kompetens att bygga innovativa och hållbara skolbyggnader. Tillsammans med rektor och personal ser vi fram emot att skapa bra undervisningsmiljöer för eleverna i Haninge, säger Matti Virkki, affärschef på NCC.

Arbetet med att riva den gamla skolan påbörjas i augusti 2016 och undervisningen flyttas då till tillfälliga paviljonger. Därefter påbörjas bygget av den nya skolan som invigs vid skolstart höstterminen 2018.

Bifogade illustrationer: Norconsult

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, byggledningschef, Tornberget Fastighetsförvaltnings AB, 070-606 13 27
Matti Virkki, affärschef, NCC Building Hus Stockholm, 070-236 39 14
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC AB, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.