Projekteringsledare

Projekteringsledaren har en viktig roll som sammanhållande länk mellan projektutveckling och produktion. Projekteringsledaren styr projekteringsarbetet så att ställda krav och mål uppfylls i projektet.

Som projekteringsledare är du med när projektet utformas och ansvarar för ledning och fördelning av projekteringsarbetet i byggprojekt från tidigt projektutvecklingsskede till överlämning till slutkund. Du medverkar vid upphandling av underentreprenörer och konsulter, upprättar risk- och möjlighetsanalyser samt ser till att lagstiftning följs vid projekteringen.

Rollen kräver en god samarbetsförmåga med många olika människor och kompetenser. Utmärkande för NCC:s arbetssätt är nära samarbete och en stark teamkänsla. Som projekteringsledare har du tillgång till ett team av specialister, till gemensamma system, verktyg och metoder.

NCC har utvecklat arbetsmetoden NCC Projektstudio där alla kompetenser som behövs i projekteringen samlas och jobbar tillsammans. Syftet är att på bästa möjliga sätt utnyttja tid och kompetens. NCC är ledande i branschen inom virtuellt byggande (VDC) vilket innebär att frågor inom området kontinuerligt är i fokus.

Projekteringsledare till Building Östergötland

Projekteringsledare Till vår avdelning Building Östergötland söker vi nu efter vår nästa kollega inom Projekteringsledning med placeringsort Linköping. Har du flerårig erfarenhet inom området, med en bred kunskapsbas från projektering och triggas av att arbeta mot stora och komplexa projekt? Då kan du vara den vi söker! Här är dina nya utmaningar Som projekteringsledare ansvarar du för att leda och fördela projekteringsarbetet i våra projekt från tidigt projektutvecklingsskede till överlämnande till slutkund.