Investor Relations

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och ca 16.500 anställda 2016.

NCC A

 

NCC B

 

Börsinformation

2017-02-20
NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov. Ordervärdet beräknas uppgå till 800 MSEK.

Läs mer
2017-02-09
NCC bygger kretsloppsanläggning åt E.ON

NCC har idag tecknat ett avtal med energibolaget E.ON om att bygga en ny kraftvärmeanläggning som en del av en kretsloppsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun i norra Stockholm. Det totala ordervärdet uppgår till 750 MSEK.

Läs mer
2017-02-03
Valberedningen föreslår tre nya styrelseledamöter och nya revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen i NCC ska bestå av sju ledamöter. Till nyval föreslås Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson. Tomas Billing, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén och Carina Edblad föreslås för omval. Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande.

Läs mer

Finansiell kalender 2016/17

  • 27 januari 2017 - Bokslutskommuniké
  • v 11 2017 - Årsredovisning publiceras
  • 5 april 2017 - Årsstämma
  • 28 april 2017 - Delårsrapport jan-mars
  • 19 juli 2017 - Delårsrapport jan-juni
  • 26 oktober 2017 - Delårsrapport jan-sep
Johan_Bergman_2010_NCC659
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group

Besöksadress: Vallgatan 3, Solna
Postal Address: 170 80, Solna