Investor Relations

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och ca 17 000 anställda 2016.

NCC A

 

NCC B

 

Börsinformation

NCC:s årsredovisning 2016 tillgänglig på ncc.se

NCC:s årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på www.ncc.se/Arsredovisningar. En utskrift finns även tillgänglig på NCC AB:s huvudkontor, Vallgatan 3, Solna.

Läs mer
NCC bygger Finspångs vårdcentrum

NCC har fått i uppdrag att i samverkan med Region Östergötland projektera och bygga Finspångs vårdcentrum. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka en halv miljard SEK.

Läs mer
NCC säljer mark i Danmark för 95 MSEK

NCC har idag sålt mark i Köpenhamn i Danmark till en privat investerare för en köpeskilling om cirka 95 MSEK.

Läs mer

Finansiell kalender 2016/17

  • 27 januari 2017 - Bokslutskommuniké
  • v 11 2017 - Årsredovisning publiceras
  • 5 april 2017 - Årsstämma
  • 28 april 2017 - Delårsrapport jan-mars
  • 19 juli 2017 - Delårsrapport jan-juni
  • 26 oktober 2017 - Delårsrapport jan-sep
Johan_Bergman_2010_NCC659
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group

Besöksadress: Vallgatan 3, Solna
Postal Address: 170 80, Solna