Investor Relations

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och ca 16.500 anställda 2016.

NCC A

 

NCC B

 

Börsinformation

2016-10-19
NCC bygger om motortrafikled vid Jönköping

NCC ska på uppdrag av Trafikverket bygga om väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping till en mötesfri motortrafikled med mitträcke. Ombyggnaden görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Ordern är värd 349 MSEK.

Läs mer
2016-10-17
NCC utvecklar och bygger fyra flerfamiljshus i Åbo

NCC ska utveckla och bygga fyra flerfamiljshus med cirka 200 lägenheter samt ett parkeringshus i Åbo. Kund är Fincap Fund 1 Ky, som ingår i Fincap Kiinteistörahastot Oy. Projektet är värt 260 MSEK.

Läs mer
2016-10-14
NCC bygger Novozymes Innovation Campus

NCC ska bygga ett modernt campus, ett center för bioteknikforskning och affärsutveckling åt bioteknikföretaget Novozymes norr om Köpenhamn. Ordern är värd cirka 865 MSEK.

Läs mer

Finansiell kalender 2016/17

  • 28 oktober 2016 - Delårsrapport jan-sep
  • 27 januari 2017 - Bokslutskommuniké
  • v 11 2017 - Årsredovisning publiceras
  • 5 april 2017 - Årsstämma
  • 28 april 2017 - Delårsrapport jan-mars
  • 19 juli 2017 - Delårsrapport jan-juni
  • 26 oktober 2017 - Delårsrapport jan-sep
Johan_Bergman_2010_NCC659
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group