Media

Välkommen till vår mediaavdelning. Här hittar du pressmeddelanden och nyheter om våra projekt, verksamhet och anställda i Norden. Du hittar även bilder, filmer, våra social mediakanaler, NCC i korthet, mediakontakter och mycket mer.

NCC Presstjänst: 08-585 51 900
E-post: press@ncc.se

Senaste pressmeddelanden

NCC bygger simhall i Vanda

NCC och Vanda stad har tecknat avtal om en ny simhall i Vanda, Finland. Simhallen är en del av en större satsning på en ny idrottsanläggning i staden som heter Elmo Sport Park. Ordervärdet för simhallen uppgår till cirka 460 MSEK.

NCC tecknar asfaltskontrakt för 380 MSEK i Norge

NCC har tecknat nio asfaltskontrakt med Statens vegvesen (norska Trafikverket) och flera regioner i Norge. Uppdragen är ettåriga och det samlade ordervärdet för kontrakten uppgår till cirka 380 MSEK.

NCC inleder samarbete om återuppbyggnaden av elektrolysverket i Skellefteå

NCC inleder ett samarbete med Boliden Mineral AB för att bygga upp det nedbrunna elektrolysverket vid Rönnskärsverken i Skelleftehamn utanför Skellefteå. Projektet görs i samverkan, och i en första fas ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Parallellt inleds förberedande tidskritiska markarbeten.

NCC renoverar 400 lägenheter i danska Ringsted

NCC ska på uppdrag av Ringsted Almene Boligselskab och DAB renovera åtta bostadskvarter med totalt 400 lägenheter i bostadsområdet Sönderpark i danska staden Ringsted. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 500 MSEK.

Andreas Koch ny kommunikationsdirektör på NCC

NCC har utnämnt Andreas Koch till ny kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen. Han kommer närmast från motsvarande position i det nordiska omsorgsföretaget Attendo och tillträder senast i november 2024.

Nyheter

NCC stärker hälso- och säkerhetskulturen med den årliga temaveckan för hälsa och säkerhet

Att stärka säkerhetskulturen är en del av NCC:s mål för att minska alla typer av olyckor och eliminera alla allvarliga och dödliga olyckor. Under den kommande veckan uppmärksammar NCC ämnet genom att genomföra hälso- och säkerhetsaktiviteter på arbetsplatserna för att få inspiration, kunskap och engagemang för att alltid ha hälso- och säkerhetsmedvetenheten i åtanke.

NCC ökar energiproduktionen för Skellefteås invånare

Den här fredagen besöker vi Rengård vattenkraftstation i Skelleteå i norra Sverige. För knappt tre år sedan inledde NCC på uppdrag av Skellefteå Kraft sitt arbete att fördubbla Rengårds vattenkraftkapacitet i Skellefteälven. När projektet tas i provdrift till hösten 2024 kommer en ny turbin ha installerats och kapaciteten ökat från 35 till 70 megawatt.

NCC inleder samarbete om bostadsprojekt i Södra Sörse, Varberg

NCC har inlett ett samarbete med Varbergs Bostad om nybyggnation av cirka 300 lägenheter i Södra Sörse, Varberg. I ett första steg ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera projektet.

Studiebesök tydliggör möjligheterna inom byggbranschen

Inom byggbranschen finns möjligheter för många. Det var budskapet när lokala studie- och yrkesvägledare (SYV) gjorde studiebesök på NCC:s projekt Korsvägen, som är en del av Västlänken i Göteborg.

NCC visade upp hållbarhetsarbete vid öppet hus på verksamheten i Arlanda

NCC Industrys verksamhet i Arlanda bjöd nyligen in kunder till ett öppet hus. Syftet var att ge en inblick i verksamheten och särskilt belysa arbetet med att minska CO2-utsläppen i produktionen.

NCC Presstjänst

+46-8-585 51 900 Skicka mail