Media

Välkommen till vår mediaavdelning. Här hittar du pressmeddelanden och nyheter om våra projekt, verksamhet och anställda i Norden. Du hittar även bilder, filmer, våra social mediakanaler, NCC i korthet, mediakontakter och mycket mer.

NCC Presstjänst: 08-585 51 900
E-post: press@ncc.se

Senaste pressmeddelanden

NCC utför omfattande VA- och gatuarbete i centrala Landskrona

NCC ska i samverkan med NSVA bygga om befintliga VA-ledningar längs Artillerigatan i centrala Landskrona. I samband med arbetet görs även omgestaltning av gatan tillsammans med Landskrona stad. I ett första skede har parterna planerat och projekterat arbetet som nu övergår i byggfas. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på drygt 60 MSEK.

NCC bygger om Migrationsverkets lokaler i Flen

NCC ska på uppdrag av Postamentet AB bygga om Migrationsverkets lokaler i Flen. Lokalerna ska byggas om från administrativa lokaler till förvarsverksamhet. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 140 MSEK.

NCC bygger simhall i Vanda

NCC och Vanda stad har tecknat avtal om en ny simhall i Vanda, Finland. Simhallen är en del av en större satsning på en ny idrottsanläggning i staden som heter Elmo Sport Park. Ordervärdet för simhallen uppgår till cirka 460 MSEK.

NCC tecknar asfaltskontrakt för 380 MSEK i Norge

NCC har tecknat nio asfaltskontrakt med Statens vegvesen (norska Trafikverket) och flera regioner i Norge. Uppdragen är ettåriga och det samlade ordervärdet för kontrakten uppgår till cirka 380 MSEK.

NCC inleder samarbete om återuppbyggnaden av elektrolysverket i Skellefteå

NCC inleder ett samarbete med Boliden Mineral AB för att bygga upp det nedbrunna elektrolysverket vid Rönnskärsverken i Skelleftehamn utanför Skellefteå. Projektet görs i samverkan, och i en första fas ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Parallellt inleds förberedande tidskritiska markarbeten.

Nyheter

NCC förverkligar stort byggprojekt i lilla Bjurholm

Idag togs det första ceremoniella spadtaget för projekt Diamanten i Bjurholms Kommun. NCC har fått uppdraget att bygga nytt vårdboende, förskola, hemtjänstlokaler, storkök och skolmatsal för cirka 200 miljoner kronor i Sveriges näst minsta kommun med sina drygt 2 300 invånare.

NCC inleder samarbete om skola i Ängelholm

NCC har inlett ett samarbete med Ängelholmslokaler om nybyggnation av en grundskola för 550 elever, tillagningskök samt idrottshall. Projektet är en totalentreprenad i partnering. I ett första steg ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Därefter övergår projektet i byggfas.

NCC Infrastructure ISO-certifieras för sitt miljöarbete

NCC Infrastructure i Sverige har certifierats enligt ISO 45 001 för sitt arbetsmiljöarbete. Certifieringen gör att NCC bättre kan möta de allt högre arbetsmiljökraven från kunder och leverantörer.

Kortare körsträckor för deponi har lett till minskade koldioxidutsläpp

NCC har under snart två års tid arbetat med att transportera bort schaktmassor från Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås till olika deponier runt omkring i Mälardalen. Genom god planering och samverkan med branschkollegor har NCC lyckats minska utsläppen från sina deponitransporter med 127,9 ton CO2e i projektet.

NCC stärker hälso- och säkerhetskulturen med den årliga temaveckan för hälsa och säkerhet

Att stärka säkerhetskulturen är en del av NCC:s mål för att minska alla typer av olyckor och eliminera alla allvarliga och dödliga olyckor. Under den kommande veckan uppmärksammar NCC ämnet genom att genomföra hälso- och säkerhetsaktiviteter på arbetsplatserna för att få inspiration, kunskap och engagemang för att alltid ha hälso- och säkerhetsmedvetenheten i åtanke.

NCC Presstjänst

+46-8-585 51 900 Skicka mail