Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 551 900

Nyheter

2017-01-13
Ann-Marie Hedbeck blir ny chefsjurist på NCC Infrastructure

Ann-Marie Hedbeck kommer närmast från Skanska där hon varit verksam sedan år 2000 på olika chefsbefattningar inom juridikområdet. Sedan 2012 är hon Skanska-koncernens chefsjurist.

Läs mer
2017-01-10
NCC med i SKL:s stora bostadsupphandling

I den första delen av SKL:s stora bostadsupphandling som avser flerbostadshus med mellan två till fyra våningar var det Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA som hade de vinnande anbuden och som får teckna ramavtal med SKL.

Läs mer
2017-01-10
NCC bygger om Hällekis skola

NCC har av Götene kommun fått i uppdrag att utföra om- och tillbyggnad av Hällekis skola. Skolan byggs om till F-6-skola för 150 elever och får ny skolmatsal med mottagningskök. Ordern är värd ca 30 MSEK.

Läs mer
2016-12-21
Första praktiken klar för utrikesfödda ingenjörer

Deltagarna i NCC Nystart har avslutat sin första praktikperiod. Utbildningen för utrikesfödda ingenjörer är en väg in på den svenska arbetsmarknaden och möter samtidigt NCC:s stora rekryteringsbehov.

Läs mer
2016-12-20
NCC bygger nytt P-hus och förbättrar framkomligheten vid resecentrum i Skövde

NCC har av Skövde kommun fått uppdraget att bygga ett nytt parkeringshus i anslutning till Skövde Resecentrum. Ordern är värd 137,5 MSEK.

Läs mer
2016-12-19
Årets stora julgåva går till Hand in Hand

NCC har förmånen att varje dag bidra till att utveckla och bygga vårt samhälle. Juldonationen syftar framför allt till att vi tillsammans ska kunna göra en gemensam sak för människor som har de svåraste levnadsvillkoren på jorden. Tre organisationer delar därför i år på NCC:s juldonation på en miljon kronor. NCC:s medarbetare har röstat fram hur juldonationen ska fördelas.

Läs mer
2016-12-15
Nu startar rekryteringen till NCC:s Produktionsprogram

NCC har ett stort behov av arbetsledare, supervisors och platschefer i produktion. För att möta behovet har NCC tagit fram ett nytt program – Produktionsprogrammet. Idag startar rekryteringen.

Läs mer
2016-12-09
Möt vinnarna av Inclusive City Academy 2016

Hållbar utveckling och inkluderande urbanisering kräver nya kunskapsutbyten. Därför startade NCC Inclusive City Academy. På 36 timmar jobbade tio utvalda studenter i lag om tre fram lösningar på konkret hållbarhetsutmaning som kommer förverkligas av oss på NCC. Det vinnande förslaget hade fokus på att långsiktigt bygga på levnadsytorna mellan husen för en mer inkluderande medborgardialog.

Läs mer
2016-12-07
Städerna måste utformas med allas ögon

I två dagar har Dome of Visions fyllts med samtal om hur feministisk stadsplanering kan göra skillnad. Städer och förorter är av tradition ofta planerade och byggda av män, för män och en viss livsstil. Men många offentliga platser är inte trygga eller tillgängliga för alla invånare.

Läs mer
2016-12-06
NCC bygger ut kollektivtrafiken i Kungälv

NCC bygger ett nytt resecentrum i Kungälv. Byggnaden rymmer vänthall för resenärer i två plan samt service som bankomat, butiks- och caféytor. Resecentrum ska bidra till ökat resande med kollektivtrafiken och stå klart i december 2017.

Läs mer
anna_trane
Anna Trane

Head of Corporate Media Relations & Press, NCC Group