Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Inkoppling av nya järnvägsspår på del av Fyrspåret Malmö-Lund

19–28 september stängs tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Det är tredje och näst sista stoppet innan bygget av fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund står klart, ett projekt som utförs av NCC och OHLA på uppdrag av Trafikverket.

NCC hyr ut till Checkbiz i MIMO i Mölndal

NCC har tecknat hyresavtal med Checkbiz AB. Företaget flyttar in i en lokal om 480 kvadratmeter och tillträder i september 2024.

NCC vinner flera beläggningsavtal med Göteborgs Stad

På uppdrag av Trafikkontoret inom Göteborgs Stad ska NCC utföra beläggningsarbeten på ett flertal högtrafikerade vägar i Göteborg till ett sammanlagt ordervärde om ca 66 MSEK. Beläggningsarbetena görs alla med NCC Green Asphalt som genererar 60 procent mindre koldioxidutsläpp än standardasfalt.

NCC-byggd logistikfastighet får unik BREEAM-Outstanding certifiering

Som första e-handelslager i Sverige certifieras nu den NCC-utvecklade logistikfastigheten för ICA e-handelslager med BREEAM nivå Outstanding. Byggnaden, som ligger i Arendal på Hisingen i Göteborg, färdigställdes och lämnades över till fastighetsägaren ICA Fastigheter 2020.

NCC rustar upp kajpromenad i Uddevalla

NCC har tecknat avtal med Uddevalla kommun om upprustning av kajpromenad, byggnation av översvämningsskydd, skredsäkring av kaj och åkant längs Bäveån i centrala Uddevalla.

Stort intresse för NCC:s seminarium på Frihamnsdagarna

Mellan 25-27 augusti arrangerades Frihamnsdagarna i Göteborg. NCC anordnade flera aktiviteter, bland annat ett seminarium med Göteborg Stads nya organisation för stadsutveckling och Västsvenska Handelskammaren.

NCC tecknar hyresavtal med MAQS i Habitat 7 i Göteborg

NCC har tecknat hyresavtal med MAQS Advokatbyrå i Habitat 7 på Masthuggskajen i Göteborg. Företaget flyttar in i en lokal om ca 2500 kvadratmeter och tillträder under våren 2025.

Världsunik dumper på plats i NCC:s stentäkt i Skåne

Idag anlände världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål till NCC:s stentäkt i Södra Sandby utanför Lund. Anläggningsmaskinen, en A30G ramstyrd dumper, är tillverkad av Volvo Construction Equipment (Volvo CE), med fossilfritt stål från SSAB och kommer att användas i NCC:s dagliga verksamhet i stentäkten.

Maximal nytta av drönare och digital teknik när riksväg 50 genom Ludvika rustas upp

När NCC renoverar riksväg 50 genom centrala Ludvika är kraven från Trafikverket höga inom flera områden. Inte minst klimatmålen där alla projektdeltagare samverkar och bidrar med sin kompetens. För få en effektiv produktion och uppfylla målen arbetar NCC med bland annat noggrann logistikplanering, drönare och digital teknik samt återanvänder berg- och jordmassor.

NCC har infört NCC Site introduction – ett digitalt verktyg för förbättrad säkerhet och kontroll

Under våren har NCC infört NCC Site introduction som är ett nytt enhetligt och gemensamt digitalt verktyg för arbetsplatsintroduktioner. Verktyget ska ge snabbare produktionsstart och säkrare arbetsplatser. Under våren har man börjat introduktionen i Sverige och på sikt kommer verktyget införas inom hela NCC.