För leverantörer

Vi utmanar ständigt vårt sätt att arbeta genom ett enat, effektivt och ansvarsfullt inköpsarbete som skapar värde till NCC, vår kund och samhället. Våra leverantörer är ett av de viktigaste verktygen i det arbetet och därför har vi samlat information om hur NCC bland annat arbetar med inköp och fakturering. Du kan också se vilka upphandlingar som pågår eller logga in på Leverantörsportalen.