Våra projekt

Vi bygger och utvecklar framtidens miljö för arbete, boende och infrastruktur. Vi utvecklar projekt med målsättningen att hitta nya smarta lösningar för såväl små som stora problem.

Arendal_NCC3069
2012
Amring lagerlokal, Göteborg

NCC har uppfört en yt- och kostnadseffektiv lager- och logistikbyggnad med tillhörande verkstadsdel för hantering av däckbyten för person- och lastbilar. Byggnaden certifieras enligt BREEAM.

Solleftea_Aquaarena_NCC3261
2012
Aquarena Friskvårdscenter, Sollefteå

Handikappanpassat friskvårdscenter i OPS.

Skovde Arena4
2012
Arena Skövde, Skövde

NCC har utvecklat Arena Skövde - en multianläggning med upplevelsebad, relaxcenter, gym och bowlinghall.

KI_NyaAula_NCC2824
2013
Aula, Karolinska Institutet, Stockholm

NCC har byggt en aula åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av Akademiska hus. Den sju våningar höga byggnaden har en spektakulärt lutande form och innehåller, förutom en aula för 1 000 personer, även restaurang, café och kontorslokaler.

Käppalaverket_utbyggnad
2017
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Forsmarks ARV 2
2013
Avloppsreningsverk, Forsmark

Det gamla reningsverket i Forsmark var placerat där Svensk Kärnbränslehantering (SKB) planerar att bygga kärnbränsleförvaret och var dessutom mycket slitet. I kombination med att kapaciteten behövde ökas stod ett nytt modernt reningsverk klart 2013.

hedasen
2014
Avloppsreningsverk, Hedåsen

Storsjön i Sandvikens kommun har under ett antal år varit drabbad av algblomning eftersom vattnet är mycket näringsrikt på grund av för stora utsläpp av fosfor.

Idre avloppsreningsverk
2012
Avloppsreningsverk, Idre

Idres nya avloppsreningsverk stod klart 2012 och är Nodava-områdets (Mora, Orsa, Älvdalen) största och nyaste reningsverk som det kommunala bolaget Älvdalen Vatten & Avfall AB äger.

E45_Nodinge-Nol_RIMG0151
2012
BanaVäg i Väst - E45, Nödinge-Nol

Infrastrukturinvesteringen mellan Göteborg och Trollhättan benämns BanaVäg i Väst – ett unikt samarbete mellan Banverket och Vägverket som innefattar utbyggnaden till dubbelspår på Norge/Vänerbanan samt motorvägsstandard av Rv 45/E45.

Windpower_NCC2302
2014
Björkhöjden och Ögonfägnaden, Sollefteå och Ragunda

123 vindkraftsfundament och 105 kilometer väg ger bra energi

asikten_exterior2-lowres
2018
Bostadsrätter, HSB Uppsala

I centrala Uppsala bygger NCC brf Hamnen åt HSB – 158 miljömässigt hållbara bostäder. NCC miljöcertifierar bostäderna. Det innebär bland annat energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval.

DesignQuattro_NCC10027
2016
Bostäder, NCC Design, Flintstenen, Uppsala

I Sveriges fjärde största stad bygger vi vårt hittills största projekt, kvarteret Flintstenen åt HSB Uppsala. Här blir det en kombination av Design Quattro och Design Duo om totalt 80 bostäder.

Fire_station_NCC3303
2012
Brandstation, Laholm

I Laholm har NCC gjort en om- och tillbyggnad av Laholms brandstation. Genom god samverkan i projektet lyckades kommunen och NCC spara närmare två skattemiljoner. Dessutom kunde verksamheten hålla full beredskap trots bygget.

Hudalven
2010
Hudbron - E6, Bohuslän

NCC fick i uppdrag av Vägverket Region Väst att bygga ut E6-etappen mellan Solhem och Pålen i norra Bohuslän.

Cementbruksisolering_NCC26930
2015
Cementbruksisolering, Stockholm

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.

Centralstationen_NCC55965
2015
Centralstationen, Stockholm

NCC renoverade 8 000 kvadratmeter i den stora kontorsbyggnaden längs med Vasagatan. Mycket återställdes till ursprungligt skick. Stockholms centralstation invigdes för 140 år sedan och är idag ett byggnadsminne. Centralstationen blir som 1872 – men toppmodernt. Uppdraget kommer från Jernhusen.

Brunkebergstorg_NCC35776
2017
Choicehotell, Stockholm

NCC ska genom ett partneringsamarbete med AMF Fastigheter skapa två nya Choicehotell. Fastigheterna ligger i befintliga fastigheter vid Gallerian i Stockholm.

Taby_ Rondell_NCC21577
2013
Cirkulationsplatser, Täby

Spektakulär arkitektonisk utformning och ont om plats för byggnadsställningar ställde höga krav på NCC vid byggandet av cirkulationsplatserna i Täby Centrum.

Citytunneln_Malmo_NCC147
2008
Citytunneln, Malmö

Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.

ClarionArlanda_NCC2835
2012
Clarion Hotel, Arlanda

Elegant flygplatshotell i partnering.

Ocean_NCC2489
2016
Damm i Ransaren

Vid extrema flöden ska vattennivån i reglermagasinet Ransaren i Ångermanälven kunna hållas på en säker nivå. Därför bygger NCC på uppdrag av Ångermanälvens Vattenregleringsföretag ny vattenväg med nytt utskov och en 500 meter lång kanal.