Hållbarhet

Vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan – bland annat genom tidiga livscykelanalyser och fokus på materialval, ökad användning av förnybara bränslen, energieffektivitet och processförbättringar.