Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 551 900

NCC utökar sitt uppdrag för vägunderhåll i Västsverige

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att ta hand om vägunderhållet och skötseln av 647 km väg i Kungsbackaområdet, där bland annat de trafikerade vägarna E6 och 156 ingår. Ordervärdet uppgår till 174 MSEK. Läs mer

NCC bygger 56 lägenheter åt Kärnhem i Norrköping

NCC ska bygga 56 bostadsrätter i centrala Norrköping på uppdrag av Kärnhem. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet är 109 MSEK. Läs mer

NCC bygger bilhall åt Castellum

NCC har inlett ett partneringsamarbete med Castellum för att bygga en bilhall om drygt 25 000 kvadratmeter i Huddinge, söder om Stockholm. Projektet är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 278 MSEK. Läs mer

Halvårsrapport januari–juni 2017

NCC:s rörelseresultat i det andra kvartalet var något lägre än föregående år Läs mer

NCC utför infrastrukturarbete för Helsingborgs nya sjukhusområde

NCC ska på uppdrag av Region Skåne modernisera Helsingborgs sjukhusområdes medieförsörjning. I uppdraget ingår att bygga två nya teknikbyggnader, byta ut de ledningar och anslutningar som förser området med vatten, el, syrgas, kyla etc, samt kulvertering under befintligt sjukhus. Läs mer

Invitation to Media and Capital Market Meeting with NCC
NCC bygger Sveriges största avsaltningsanläggning för dricksvatten på Gotland

För att säkra tillgången till dricksvatten på Gotland har Region Gotland gett Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten & Miljöteknik i uppdrag att bygga ett nytt vattenverk med en avsaltningsanläggning på sydvästra ön. Den nya anläggningen, som blir Sveriges största, ska kunna producera 5 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Läs mer

NCC bygger Göteborgs första Folkboende

NCC har fått i uppdrag av Egnahemsbolaget att bygga bostadsrätter i Lövgärdet i nordöstra Göteborg. Uppdraget, som är en totalentreprenad, har ett ordervärde på ca 92 MSEK. Läs mer

Niclas Malmberg (MP) är bäst på matematik

Niclas Malmberg (MP) är bäst av riksdagspolitikerna på matematik. Det är resultatet när NCC och Mattecentrum under våren har bjudit in riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner att göra ett mattequiz för att testa sina kunskaper i matematik. Läs mer

NCC bygger 185 studentbostäder i Lund

NCC ska på uppdrag av AF Bostäder bygga 185 studentbostäder för uppemot 300 studenter på Kämnärsrätten i norra Lund. Uppdraget utförs som totalentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till 156 MSEK. Läs mer

Ny undersökning om hur invånarna upplever sin stad:

Lägst framtidstro hos unga Stockholmare Läs mer

NCC byggstartar och säljer logistikprojekt i Göteborg

NCC byggstartar och säljer ytterligare ett logistikprojekt i Arendal, Göteborgs Hamn, till Eliasson & Lund AB. I samband med försäljningen tecknar Eliasson & Lund Mekaniska Verkstads AB även ett hyresavtal som omfattar 75 procent av fastigheten. Läs mer

Loop Rocks finalist till årets E-prize

Veckans Affärer och E.ON har utsett NCC:s plattform för smartare hantering av fyllnadsmaterial, jord och grus - Loop Rocks, till finalist inom hållbara transporter på Sveriges största energipris E-Prize. Läs mer

NCC tilldelas uppdrag att bygga polisstation för Familjebostäder

NCC har idag tilldelats uppdraget att bygga en polisstation i Rinkeby, Stockholm för Familjebostäder. Byggnationen avser en ombyggnad av ett bostadshus till en polisstation. Läs mer

Ny standard ska förenkla samverkan i byggbranschen

- NCC initierade arbetet med nya ISO 44001 - Affärsrelationer i samverkan Nu publicerar SIS, Swedish Standards Institute, en ny internationell standard i svensk översättning som ska hjälpa företag och organisationer att öka affärsnyttan genom samverkan. NCC har varit drivande i arbetet med nya SS-ISO 44001 ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan” Läs mer

Bild på Anna Trane. Head of Corporate Media Relations and Press, NCC Group Foto/illustration: Sten Jansin
Anna Trane

Head of Corporate Media Relations & Press, NCC Group

Bild på Tove Stål, Presschef Sverige, NCC Group. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Tove Stål

Presschef Sverige, NCC Group