NCC emitterar gröna företagsobligationer

NCC ger ut gröna obligationer till ett sammanlagt värde av 1,25 miljard SEK.

Obligationer för ett sammanlagt värde av 1,25 miljard kronor fördelade över en löptid om 3- respektive 5 års löptid emitterades den 25 mars med likviddag den 5 april 2024.

‒Vi har en tydlig ambition med vårt hållbarhetsarbete och integrerar det i vår finansieringsstrategi. Intresset har varit stort för emissionen, vilket är ett styrkebesked, säger Susanne Lithander, CFO NCC.

Medlen från obligationerna kommer uteslutande att användas för att finansiera gröna projekt och initiativ så som hållbara fastighetsutvecklingsprojekt, omvandling till förnyelsebara energikällor vid asfaltstillverkning, effektivisering av energianvändning, ökad återanvändning och återvinning av material samt skydd av biologisk mångfald i täkter.

Det gröna ramverket för obligationerna uppdaterades i juni 2022 och har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo. Ramverket klassas som ”medium green”.

SEB och Danske Bank var arrangörer av transaktionen och SEB har agerat som rådgivare kring uppdateringen av det gröna ramverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.