Bilder och film

På denna sida hittar du all nödvändig information för att arbeta med NCC:s varumärke och identitet.

Bilder

Bilder från NCC:s bildbank får inte användas för kommersiella syften av annan användare eller företag utanför NCC-koncernen. Fotografens namn måste alltid anges när en bild från NCC:s bildbank används. 

Kontakta NCC:s Bildredaktör Jenny Gaulitz för mer information. 

Filmer

Alla NCC:s filmer finns tillgängliga på vår YouTube-kanal: www.youtube.com/ncc

Visual Identity

För att få tillgång till NCC:s visuella guideline, vänligen kontakta visualidentity@ncc.se för användarkonto. Om du redan har ett användarkonto, klicka här