Årsstämma 2024

NCC:s årsstämma 2024 kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 9 april 2024.

Förslag till ärenden på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till NCC på följande adress eller via e-post:

NCC AB
Chefsjuristen
170 80 Solna
e-post: agm@ncc.se

För att förslag ska kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ska dessa ha inkommit till bolaget senast den 20 februari 2024.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s  integritetspolicy för bolagsstämmor.