Årsstämma 2023

NCC:s årsstämma 2023 kommer att hållas i Stockholm fredagen den 31 mars 2023.

Förslag till ärenden på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till NCC på följande adress eller via e-post:

NCC AB
Chefsjuristen
170 80 Solna
e-post: agm@ncc.se

För att förslag ska kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ska dessa ha inkommit till bolaget senast den 10 februari 2023.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor.

Bild på Ann-Marie hedbeck, chefsjurist NCC Group.
Ann-Marie Hedbeck

Head of Legal & Risk, NCC Group