Årsstämma 2017

NCC:s årsstämma 2017 hålls i Stockholm den 5 april 2017

Inför årsstämman 2017 kan aktieägare i NCC sända förslag till valberedningen med e-post till följande adress: valberedningen@ncc.se 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas senast 13 januari 2017.

NCC:s valberedning utgörs av Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder samt  Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder.

Håkan Broman

Chefsjurist, NCC Group