Årsstämma 2021

NCC:s årsstämma hålls i Stockholm tisdagen den 30 mars 2021.

Aktieägare i NCC som vill sända förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 är välkommen att göra detta till följande e-postadress: valberedningen@ncc.se

Förslag emotses senast den 4 januari 2021 för att valberedningen ska kunna behandla dem på ett konstruktivt sätt.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Viveca Ax:son Johnson (ordförande)
  • Simon Blecher, Carnegie Fonder
  • Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
  • Peter Guve, AMF/AMF Fonder

___________________________________________________

Nedan återfinns länkar och dokument relaterade till årsstämman 2020 samt vd Tomas Carlssons inspelade anförande. Nedan ser ni också en redogörelse för styrelsens arbete under 2019.

VD-ord med Tomas Carlsson

NCC är en av Nordens största sjukhusbyggare, Sverige

NCC bygger Bybanen i Bergen, Norge

NCC renoverar 493 radhus i Albertslund, Danmark

NCC utvecklar bostäder, Finland

Bild på Ann-Marie hedbeck, chefsjurist NCC Group.
Ann-Marie Hedbeck

Head of Legal & Risk, NCC Group