Årsstämma 2019

Välkommen till NCC AB:s årsstämma som äger rum på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, tisdagen den 9 april 2019, kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Anmälan kan ske på NCC:s webbplats (se länk längre ned på denna sida), per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 54, senast onsdagen den 3 april 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här på NCC:s webbplats och kan skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut till den som anmält sig. Om inträdeskortet inte har kommit anmäld aktieägare tillhanda i tid till stämman, på grund av förseningar i postgången, kan inträdeskort erhållas i entrén till stämmolokalen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s integritetspolicy for bolagsstämmor.

Ann-Marie_Hedbeck_beskuren
Ann-Marie Hedbeck

Head of Legal & Risk, NCC Group