Årsstämma 2022

NCC:s årsstämma 2022 kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 5 april 2022.

Förslag till ärenden på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till NCC på följande adress eller via e-post:

NCC AB
Chefsjuristen
170 80 Solna
E-post: agm@ncc.se

För att förslag ska kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ska dessa ha inkommit till bolaget senast den 15 februari 2022.

Bild på Ann-Marie hedbeck, chefsjurist NCC Group.
Ann-Marie Hedbeck

Head of Legal & Risk, NCC Group