Möt våra medarbetare

Våra medarbetare är NCC:s främsta tillgång. Här får du bekanta dig med några medarbetare i olika roller på NCC som berättar hur en dag på jobbet kan se ut.

– Det är jättehäftigt att vara med i samhällsutvecklingen.

Johanna Eriksson är med och bygger en vindpark tillsammans med sitt arbetsteam. Hör henne berätta om sin roll som projektchef för Mombyåsen och vad som ger henne arbetsglädje.

– Från början kommer man till en jordhög, lite lera och småbetong.

Hör Oskar Kock berätta om vad som driver honom i hans arbete som snickare.

– Det är inte varje dag man bygger ett 40 m högt vattentorn utformat som en ring på 24 pelare!

"Det ger också nya funderingar, hur löser vi det här på ett säkert sätt? Att simulera produktionsmetoder med VDC kommer hjälpa oss att träffa rätt. Tornet ska CEEQUAL-certifieras också, det är lite nytt men väldigt kul. Jag känner att vi jobbar för en mer hållbar värld på fler än ett sätt, det gillar jag. Det är det bästa med mitt jobb, att jag får hjälpa till så att alla har rent dricksvatten. Och att jag fortsätter fördjupa mina kunskaper och utvecklas."

Jenny Hägg, projektingenjör, specialistgrupp VA-Process

– Förutfattade meningar om asfalt har väl i princip alla - det här med gubbigt och gaggigt.

Fia Malmqvist, arbetsledare och supervisor på NCC, tar hål på myten om vad en arbetsledare egentligen pysslar med.

– Jag ser allt, från första spadtaget till att huset är uppe. Det är ett kul jobb!

"Att lösa problem är att köra kran säkert. Jag tänker på säkerhet hela tiden. När jag ser brister påpekar jag det både till andra och till mig själv. Jag uppmuntrar andra att säga till mig när jag gör något som kan vara farligt. Utifrån min position finns den bästa utsikten och överblicken över projektet. Jag ser allt, från första spadtaget till att huset är uppe. Det är ett kul jobb! Men det bästa är nog gemenskapen och värmen på arbetsplatsen. Här garvas det klockan sju på morgonen. Man känner sig välkommen.”

Torbjörn Kjellberg, kranförare

– Jag tycker att det är kul att få träffa kunden, speciellt när man bygger något som en skola.

Ida Martelleur, arbetsledare på NCC Building, berättar om sin arbetsroll och om hur känns att träffa elever och lärare som ska börja på skolan de bygger.

– Det finns ingen dag som är den andra lik.

Linda Aiboud Nygren berättar om hur det är att vara spindeln i nätet och jobba som projekteringsledare. Hör hennes berättelse här.

– Som affärschef ansvarar jag för att få in nya projekt och kontrakt till NCC.

"Roligast är att jobba i partnering. Då får jag utrymme att tänka strategiskt, att ”kicka igång” projekt och att jobba i en öppen, kreativ och dynamisk process med kunden i ett tidigt skede. Just nu jobbar jag parallellt med tre sjukhusprojekt i Sörmland där vi designar 85 000 kvm. Bäst är när våra kunder kommer tillbaka för ett andra projekt, därför att vi har gjort något bra tillsammans tidigare. Det gör mig stolt. Det känns i hjärtat.”

Matti Virkki, affärschef

– Det är en barndomsdröm att bygga något som har så stor betydelse för staden.

"Mitt arbete handlar om VDC och BIM i projekt Västlänken E05 Korsvägen. Projekteringen görs i 3D-miljö och jag samordnar resultaten från projektörerna. Så jag ser tydligt olika konstruktionsdelar och även hur Korsvägen station och tunnel blir om 8 år. Det är kul! På projektet jobbar människor från Tyskland, Spanien, Norge, Danmark, Sverige och själv är jag från Kina. Modellerna hjälper oss att förstå projektet och varandra bättre, både språkligt och tekniskt. Vi har stora tekniska utmaningar och ska lösa dem på ett sätt som passar bra för Göteborg, staden jag älskar."

Lulu Li, VDC Manager

– Projektet stänger av E6:an i två veckor för att lansera två broar...

”-Jag älskar stora projekt! Ordet omöjligt finns inte. Jag är utbildad i Irak, jag har jobbat i Jordanien och Irak och på massa ställen alltid med samma grundinställning: jag älskar stora projekt och ordet omöjligt finns inte. Jag löser problem hela tiden, risker, kostnader, resultat, framdrift. Jag är aldrig rädd att prova nya saker, man måste våga! Utmaningar har vi gott om i projektet där jag är nu, Lund-Arlöv 4 spår.

Projektet stänger av E6:an i två veckor för att lansera två broar, det är första gången det görs med bara utvändig domkraft, det är en utmaning som kräver noggrann planering och framförhållning - det är inget man bara improviserar fram. Jag har det bästa jobbet i världen!”

Mohammed Bdeiwi

”Det är roligt att få gå till jobbet med ett leende, vara kreativ och omvandla idéer till verkliga projekt”

Jobbet som Fastighetsutvecklare är varierat med allt från att leta mark, hitta nya lönsamma affärsmöjligheter, köpa, sälja och planera byggnader, driva detaljplaner och projekt som i slutänden genererar en färdig byggnad. Det innebär också att med långsiktiga lösningar planera för framtiden eftersom både stadsbild och den enskilda byggnaden förändras över tid. För att våra barnbarn skall kunna leva i ett hållbart och fungerande samhälle måste vi ta vårt ansvar och planera för effektiva och hållbara lösningar redan nu - och det får man göra i rollen som fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare