Möt våra medarbetare

Även om vi har olika roller och uppgifter förenas medarbetarna på NCC i en vilja att att driva utvecklingen framåt. Här möter du några av våra kollegor.

Hör Linda Aiboud Nygren berätta om rollen som Projekteringsledare

"Att vara projekteringsledare går ut på att vara spindeln i nätet i tidiga skeden. Att man tar kundens idé och önskemål och ser till att teamet med projektörer och konsulter får ner det i form av handlingar som vi sedan lämnar till produktion."

Johanna Eriksson berätta om rollen som Projektchef för Mombyåsen

"Det bästa med mitt jobb är att man får vara inblandad i hela byggprocessen, från det att man får ett anbud till det att man kan lämna över en slutprodukt till kunden."

Oskar Kock berätta om rollen som Snickare

"Jag har varit med och satt upp den här väggen, den här trappan och den här hissen. Det känns bra, för nästa gång jag går förbi om kanske tio år så kan man säga att jag var med här och byggde."