Möt våra medarbetare

Våra medarbetare är NCC:s främsta tillgång. Här får du bekanta dig med några medarbetare i olika roller på NCC som berättar hur en dag på jobbet kan se ut.

Johanna Eriksson, projektchef

Johanna Eriksson tycker att det bästa med hennes jobb är att hon får vara inblandad i hela byggprocessen, från det att man får ett anbud till det att man kan lämna över en slutprodukt till kunde. Se filmen där hon berättar om rollen som projektchef för Mombyåsen.
arbetsledare
Arbetsledare

Som arbetsledare på NCC har du en nyckelroll i byggprojektets dagliga drift. Du planerar, styr och följer upp produktionen samt medverkar aktivt till projektets tekniska och ekonomiska genomförande. Arbetsledaren är också en viktig länk i NCC:s säkerhetsarbete.

Två platschefer inspekterar en ritning. Foto/illustration: Joakim Kröger
Platschef

Platschefen är en av de viktigaste rollerna inom NCC. Som platschef har du ansvar för att driva projektteamet mot gemensamma mål och leda arbetet i projektet från kontrakt till överlämnande. Det innebär ansvar för projektets planering och genomförande avseende miljö, kvalitet, ekonomi och tid.

Tre inköpare sitter runt ett bord och diskuterar. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Inköpare

Som inköpare på NCC medverkar du till att långsiktigt driva och utveckla inköpsprocessen vidare genom nytänkande lösningar. Du stödjer våra platschefer i projektarbetet och beroende på projektets omfattning har du ansvar för ett eller flera projekt samtidigt.

I ett mörktlagt rum inspekterar flera personer olika 3D-modeller som projiceras mot väggen. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Projekteringsledare

Projekteringsledaren har en viktig roll som sammanhållande länk mellan projektutveckling och produktion. Projekteringsledaren styr projekteringsarbetet så att ställda krav och mål uppfylls i projektet.