Hälsa- och säkerhetsveckan

Under en hel vecka fokuserar vi på och fortsätter att stärka vår gemensamma säkerhetskultur.

Hälsa och säkerhetsveckan ger oss möjligheten att utföra aktiviteter som är kopplade till hälsa och säkerhet med målsättningen att öka inspiration, kunskap och engagemang och för att kunna skapa den säkraste arbetsmiljön inom branschen.

Med utgångspunkt från varje arbetsplats och arbetssituation, kan arbetsgrupper och anställda välja att fokusera mellan olika aktiviteter som inspirerar till lärande och kunskap gällande hälsa och säkerhet. Alla NCC-anställda, inklusive underentreprenörer, förväntas att delta i hälsa- och säkerhetsveckan.