Time Out

Vi tror verkligen att vi kan eliminera olyckor om vi tar hand om varandra och vågar säga ifrån om vi ser saker som känns fel eller är riskfyllda.

Vad är Time Out?

Time Out är ett enkelt verktyg utformat för att stanna upp och säkra riskfyllda situationer.

Det är ett nyckelverktyg som stärker och gör det möjligt för alla som arbetar för NCC att kunna arbeta säkert eller inte arbeta alls! Det här är ett sätt att stötta oss i våra försök att skapa den hälsosammaste och säkraste arbetsmiljön inom hela branschen.

Genom att vara medveten om varandra, oberoende av organisatorisk nivå eller arbetsuppgifter, och aktivt relatera till varandras arbetsförhållanden samt skapa engagemang i deras välbefinnande, så finns möjligheten för alla att ta en Time Out och säkra upp situationen innan olyckan sker.

Hur används Time Out?

  1. Reagera och säg ifrån om du upptäcker en osäker situation
  2. Agera själv och ta kontakt med din chef om det behövs
  3. Diskutera själva risken, hitta en lösning och rapportera om det finns lärdomar att dra från situationen
  4. Se till att arbetsförhållandena är säkra
  5. Fortsätt att arbeta på ett säkert sätt!