Lediga jobb i Göteborg och västra Sverige

På regionskontoret vid Lilla Bommen i Göteborg sitter ca 300 personer, bland annat en stor avdelning fokuserad på teknik och hållbar utveckling. Vi har dessutom kontor i Uddevalla, Borås och Varberg och våra projekt och siter är spridda över hela regionen, med fokus på Göteborgsområdet.

NCC är med och leder stadsutvecklingen i Göteborg där vi för närvarande är representerade i två av Älvstadens utvecklingsprojekt, Masthuggskajen och Frihamnen, där vi som enda byggbolag fått markanvisning. Vi  fortsätter att vara med och utveckla Mölndals innerstad med nya kontor och handelsytor precis vid resecentrum. 

Vi gör humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet större, vi är med och utvecklar Gårda, vi bygger om Tingstadmotet för ansluta mot Marieholmsförbindelsen och vi utökar vattenkapaciteten i Tanums kommun. Bland annat. 

Välkommen till NCC i Göteborg och västsverige!

 

Råvaruhandläggare

Vi är inne i en period med stort fokus på tillväxt som innebär nya utmaningar och möjligheter för vår råvaruförsörjningsenhet inom NCC Industry. Därför behöver vi förstärka enheten med ytterligare en råvaruhandläggare som ska säkra NCC´s råvarureserv i sydvästra Sverige.

Supervisor Mark Göteborg

Vi ser mycket positivt på framtiden inom beläggningsverksamheten i vår geografi och för att lyckas med alla spännande utmaningar som är på gång behöver vi fler viktiga spelare till vårt lag.

Site Manager beläggning/anläggningsarbeten Göteborg

Affärsområde NCC Industry är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom asfalt, stenmaterial, grundläggning och vägbeläggning. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö.

Divisionscontroller

Affärsområde NCC Infrastructure är en nordisk organisation som levererar hela infrastrukturprojekt, från design och konstruktion till produktion och service. Kunderna återfinns framförallt inom den offentliga sektorn.

Mark- och Anläggningsarbetare till Västlänken

Vi har fått förmånen att bygga flera etapper av Västlänken – några av de mest komplexa och tekniskt utmanande anläggningsprojekten i modern svensk historia. Vi söker nu en erfaren Markarbetare för vår projektorganisation Västlänken/Korsvägen där uppdraget omfattar en pendeltågstation under jord samt cirka 3,2 kilometer tågtunnel.

Datasamordnare Västlänken

Datasamordnare Västlänken Vi har fått förmånen att bygga flera etapper av Västlänken – några av de mest komplexa och tekniskt utmanande anläggningsprojekten i modern svensk historia.

Project Manager Marketing Sverige

NCC Property Development söker nu en Project Manager Marketing för vår svenska verksamhet. Din huvuduppgift är att marknadsföra och stötta uthyrningen av våra kommersiella fastighetsprojekt.

Arbetsmiljöingenjör Civil West

  Arbetsmiljöingenjör   Division Civil Engineering, inom affärsområdet Infrastructure, specialiserar sig på större infrastrukturprojekt som tunnlar, vägar och järnvägar och komplicerade betongkonstruktioner.

Controller Building Väst

Rollen som Controller Som controller har du en aktiv roll i avdelningen i ekonomiska frågor där du även är en del av avdelningsledningen. Du kommer inom ramen för affärscontrolling aktivt stödja, analysera och följa upp verksamheten samt ansvara för ekonomihanteringen på enheten.

Installationsledare sjukhus/stora projekt

Vi söker en medarbetare till en tjänst med uppgift att stötta våra sjukhusprojekt med installationskompetens. Rollen är placerad inom NCCs specialistgrupp för sjukhus, som tillhör enheten Affär och Marknad, vilken har ett fokus på att utveckla våra affärer och driva utveckling av våra kunderbjudanden.

Platschef Mark till Västlänken

Nu söker vi en Platschef till vår projektorganisation på projekt Västlänkens deletapp Centralen. Västlänken är ett av de mest komplexa och tekniskt utmanande anläggningsprojekten i modern svensk historia.

Logistiksamordnare Västlänken/Centralen

Vi har fått förmånen att bygga flera etapper av Västlänken – några av de mest komplexa och tekniskt utmanande anläggningsprojekten i modern svensk historia. Vi söker nu en Logistiksamordnare för vår projektorganisation Västlänken/Centralen.

Illustration över Lisebergs vattenpark i kvällsmörker. Foto/illustration: Okänd
Lisebergs nya vattenpark och hotell

NCC ska i samverkan med Liseberg bygga ut Nordens största nöjespark. Uppdraget omfattar bland annat en vattenpark, ett upplevelsehotell och parkeringar. Liseberg har budgeterat uppdraget till cirka 2 miljarder SEK.

björkö_skola
Ny skola på Björkö utanför Göteborg

På Björkö utanför Göteborg utvecklar och bygger NCC en skola för 300 elever, med kommunen som hyresgäst. Projektet genomförs i samarbete med Vacse AB, som förvärvar projektet när skolan är färdigställd.

Munktellbadet_NCC60671 (1)
Simanläggning, Varberg

I december 2018 var det byggstartscermoni för Varbergs nya bad- och simanläggning, som NCC ska bygga i partneringsamarbete med Varbergs Fastighets AB.