Karriär och utveckling

NCC:s viktigaste tillgång är vår anställda och deras kompetens är avgörande för vår framgång. Löpande utveckling är därför en naturlig del av att arbeta på NCC. Du har möjligheten att forma din egen karriär och pröva nya, utmanande uppgifter.

NCC erbjuder flera möjliga karriärvägar, det är din potential och dina intressen som styr. Tillsammans med din chef upprättar du en utvecklingsplan som gör det tydligt vilka utvecklingssteg som leder dig framåt.

Utbildning är ett viktigt komplement till den utvecklingen du får dagligen genom utmanande projekt. Vi har ett stort urval av vidareutbildning inom många olika inriktningar, inklusive ledarskapsutbildningar och befattningsspecifika program.

Här kan du läsa om några exempel vi är lite extra stolta över:

Arbetsledarskolan

NCC:s arbetsledarskola är en 2-årig utbildning för yrkesarbetare som vill gå vidare i karriären. Under utbildningen varvas 3-5 lärarledda utbildningsdagar i månaden med arbete på arbetsplatsen. Även självstudier ingår i utbildningen.

Platschefsprogrammet

Programmet erbjuder medarbetare möjlighet att under ett år utbilda sig till platschef. Det är uppbyggt på nätverksträffar med teoriblocken ledarskap, kund/kvalitet, arbetsmiljö, ekonomistyrning och juridik. Mellan träffarna gör deltagaren praktik som platschef. I utbildningen ingår också ett mentorprogram.

NCC Project Management Academy

Akademin erbjuder program för medarbetare som vill utvecklas inom projektledning och projekteringsledning i alla typer av byggprojekt. Programmet fokuserar på utbildning, best practice, nätverkande och kunskapsöverföring.