NCC Kandidat Traineeprogram

NCC Kandidat traineeprogram riktar sig till nyutexaminerade studenter med inriktning bygg och anläggning (120 eller 180hp) från yrkeshögskola, högskola och universitet. Målet är att deltagarna efter genomfört program ska gå in i en arbetsledande roll i produktion på NCC.

NCC Kandidat Traineeprogram (KTP) är en start på karriären och en fantastisk möjlighet att direkt få pröva sina kunskaper inom olika områden på NCC. För NCC är det en fördel att snabbt få in ny kunskap i projekten, direkt från universitet, högskola och studier.

Upplägg NCC Kandidat traineeprogram

NCC Kandidat Traineeprogram startar varje år i juni och är 12 månader långt med rotationer inom kalkyl och inköp utöver arbete i produktion. Utöver detta kan det finnas möjligheter till rotation på andra avdelningar eller affärsområden inom NCC. Syftet med rotationerna är att deltagarna ska få erfarenhet av kvalificerat arbete i produktion. Programmet består även av tre gemensamma nationella träffar.

  • Tydlig hemvist. Din anställningsplats och din chef är densamma under hela programmet, vilket ger kontinuitet i din personliga utveckling.
  • Kompetens genom rotationer. Fasta och valfria rotationer i produktion samt andra delar av organisationen skapar förutsättningar för att bredda din kompetens och ge dig en inblick i dina utvecklingsmöjligheter inom NCC.
  • Utbildning. Genom ett gemensamt teoriblock stärks din kompetens inom området ledarskap.
  • Starkt nätverk. Som Trainee i KTP blir du en del av ett nätverk av deltagare från hela landet. Via programmets nationella nätverksträffar innehållande bl.a. projektbesök, gruppövningar, ledarskapsutbildning och seminarium, lär du känna NCC samtidigt som du utvecklar dig själv och skapar ett fantastiskt nätverk för framtiden.
  • Mentorprogram. När NCC Kandidat Traineeprogram avslutas påbörjas ett mentorsprogram som pågår under ett år. Genom en matchningsprocess tilldelas du en mentor från NCC och genom månadsvisa möten får du därmed ytterligare möjlighet att utveckla dig själv och din karriär hos oss på NCC.
Certifierat Traineeprogram av TraineeGuiden