Bostäder - bygg ett hus på nolltid

Det ska inte vara tidsödande att bygga nya bostäder. Vi på NCC vill göra det enklare för dig att gå från tanke till inflyttningsklara hus. Vi vill effektivisera byggandet och sänka kostnaderna. Genom att göra på samma sätt varje gång slipper vi uppfinna hjulet på nytt i varje projekt. Det innebär i slutändan att fler människor får tillgång till bra boenden.

Bygg omtyckta bostäder snabbt och säkert

Vi erbjuder olika hus för lika behov och förutsättningar. Men husen har gemensamma fördelar. De är omtyckta både av boende och fastighetsägare, de är en trygg affär med förutsägbar kostnad och de går snabbt att projektera och bygga. Tack vare beprövade lösningar så blir priset lägre utan att vi kompromissar med kvaliteten. Vi bygger bostäder där både konstruktion och materialval ger god ekonomi. Dessutom har de låga driftskostnader och lång hållbarhet.

En trygg investering

Nu går det att få ekonomi i byggen där det tidigare har känts riskfyllt. Vi har utvecklat en process som gör att du oavsett tomt snabbt kan ha handlingar på plats. Vi hjälper dig att visualisera olika hus i den tänkta miljön och att hitta den hustyp som passar dina behov. Eftersom husen är förprojekterade går det snabbt att ta fram en kostnadsuppskattning och de handlingar som behövs för att komma igång. Du får en säker kalkyl och vet redan från början hur ditt hus kommer se ut, när det kommer vara klart och vad det kommer kosta.

Bra boendekvalitet

De bostäder vi skapar ska bli omtyckta hem att trivas i under många år. Därför har vi lagt ner stor omsorg på materialval, att skapa ljus och rymd och på bästa sätt utnyttja lägenheternas kvadratmeter. Våra hus är även utformade för att skapa trivsamma utomhusmiljöer. Det handlar om att skapa boenden som är efterfrågade både idag och imorgon.

Låga driftskostnader

Våra prisvärda kvalitetsbostäder har en god driftsekonomi. Våra robusta lösningar och materialval ger en långsiktig förvaltning och energianvändning långt under byggnorm. Det ger låga driftskostnader och en låg klimatpåverkan. Huset blir ekonomiskt på både kort och lång sikt.

För en effektiv bostadsproduktion har vi utvecklat två produktlinjer NCC Design och NCC Folkboende.

Några fördelar med våra produkter:

  • Trygg affär med säker kalkyl
  • Snabbt att projektera och bygga
  • God design och hög funktionalitet
  • Gedigna materialval
  • Energieffektiva lösningar
SEULRWAL
Ulrik Wållberg

Chef produkter, NCC Building