Bostadsrätter Järntorgsgatan - Brogatan, Göteborg
Bild på bostadsrättshus i centrala Göteborg vid Järntorget.

Bostadsrätter Järntorgsgatan - Brogatan, Göteborg

På uppdrag av bostadsutvecklaren Sverigehuset och Gulins Fastigheter har NCC färdigställt Järntorgsgatan - Brogatan omfattande 59 bostadsrätter vid Järntorget i centrala Göteborg.

Projektet omfattade nybyggnation av ett kvarter bestående av en huskropp med tre trapphus - alla med sin egen unika identitet med omsorgsfulla materialval av hög kvalitet. Lägenheterna varierar i storlek från 1–5 rum och kök och cirka 30–150 kvadratmeter, några med balkong eller terrass. Utöver bostäder omfattade projektet tre kommersiella verksamheter i bottenplan samt ett garage under huset. Uppdraget genomförs som en totalentreprenad.

Området där bostadskvarteret är beläget ligger i en av Göteborgs äldsta stadsdelar, ett område som är av riksintresse. Järntorget har varit platsen för många händelser. Från kultur till politik. Här korsas pendlare med publiker, festivaler med manifestationer och spelningar.

Ett projekt med komplexa moment

Omgivningen med befintliga hus, kanalens läge precis bredvid arbetsområdet och den stora mängd ledningar som gick i marken gjorde att grundläggningen blev komplicerad. Den trånga tomten krävde en särskilt omsorgsfull logistikplanering, och det centrala läget med många olika slags trafik och transporter har varit en extra försvårande faktor gällande logistiken. Projektet hade även ett komplext moment med stommen, då det fanns särskilda utmaningar i byggnaden för att kunna kombinera garage, lokaler och bostäder i huset.

  • Foto: NCC

  • Foto: NCC

  • Foto: Sverigehuset

  • Foto: Sverigehuset