Foto: Studio-E
Bild på bostadshuset Kungsörnens exteriör.

Hyresrätter Kungsörnen, Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgshem har NCC byggt 67 hyresrätter i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg, fördelat på två åttavåningshus och två tvåvåningshus. Byggnationen genomfördes som ett pilotprojekt och byggdes med nästan hälften så stor klimatpåverkan under byggtiden jämfört med ett normalprojekt.

Medarbetare NCC och Helsingborgshem med miljöpris
Kungsörnen vann Årets miljöpris vid Betonggalan 2023, för att det ”visar att nybyggnation av flerbostadshus kan ske med låg klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet och standard”. På bilden: Anders Bång och Nilla Olsson, NCC tillsammans med Tina Appelqvist och Björn Ravemark, Helsingborgshem i samband med prisöverlämningen.
Vi har faktiskt inte snålat med någonting utan vi har byggt bostäder med riktigt hög kvalitet till en bråkdel av de ekonomiska och miljömässiga kostnader man hade behövt räkna med utan detta initiativ. Johan Eriksson, platschef NCC