Foto: Studio-E
Bild på bostadshuset Kungsörnens exteriör.

Hyresrätter Kungsörnen, Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgshem har NCC byggt 67 hyresrätter i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg, fördelat på två åttavåningshus och två tvåvåningshus. Byggnationen genomfördes som ett pilotprojekt och byggdes med nästan hälften så stor klimatpåverkan under byggtiden jämfört med ett normalprojekt.