Foto: Studio-E
Fasad av blåa och röda hus i Lyngåkra, Halmstad.

Klimatsmarta bostäder i Halmstad

På uppdrag av HFAB har NCC byggt 44 hyresrätter med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden. Vid upphandlingen premierades klimatsmarta metodval och material.

Projektet ligger i Harplinge, norr om Halmstad, och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré, hobbyrum och gemensam tvättstuga. Lägenhetsförråd och teknikutrymmen för ventilation har placerats på vindar och cykelförråd i en komplementbyggnad på gården.

NCC arbetar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan. Genom att tänka kreativt och använda nya smarta lösningar vid metod- och materialval kan vi tillsammans minska klimatpåverkan vid nyproduktion.

Klimatförbättrad betong och slimmad konstruktion

I det här projektet har NCC framförallt fokuserat på att reducera andelen betong. Detta har gjorts genom att slimma väggar och bjälklag samt i möjligaste mån använda andra material, helst lokalproducerade för att undvika långa transporter. Istället för prefabricering har stommen gjutits på plats med klimatförbättrad betong från lokal fabrik.

Uppmärksammat för sin fina fasad

Husens vackra fasad har uppmärksammats i media. Arkitekturen är inspirerad av landshövdingehusen i Göteborg och interiören har valts ut i lantlig stil för att matcha både husens och området Harplinges charm.

Bostäder Harplinge
Oskar Johansson, platschef för projektet, samt Jan Nilsson och Urban Johansson, båda arbetsledare, poserar framför ett av husen. Foto: NCC
Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden