Bostadsprojektet Lyngåkra uppmärksammas för arkitektur och klimatmedvetna val

Bostadsprojektet Lyngåkra norr om Halmstad har uppmärksammats för sin vackra arkitektur och utsågs nyligen till ”Sveriges finaste nyproduktion” av Arkitekturupproret. Samma projekt nominerades nyligen också som en av tre finalister när Sveriges Allmännytta utsåg ”Årets bästa nyproduktion”. Bostäderna är dessutom byggda med fokus på minskad klimatpåverkan.

Arkitektupproret är ett initiativ för vackrare arkitektur, och NCC-byggda Lyngåkra var ett av tre projekt som nominerades till priset ”Sveriges finaste nyproduktion” i april i år. I juryns motivering framhölls det innovativa i att vidareutveckla en traditionell och omtyckt byggnadstyp till moderna, välfungerande bostäder. Allmännyttans pris ”Årets bästa nyproduktion” delas ut baserat på 12 parametrar där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är högst prioriterade.

Lyngåkra ligger i Harplinge, strax norr om Halmstad och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré. Arkitekturen är inspirerad av landshövdingehusen i Göteborg och interiören har en lantlig stil för att matcha både husen och området Harplinge.

- Vi är alla oerhört stolta över att ha byggt dessa både vackra och klimatmedvetna fastigheter och vår kund HFAB är mycket nöjd med slutresultatet, säger Jörgen Olin, projektchef Building Sydväst.

Husen är byggda på uppdrag av Halmstad Fastighets AB (HFAB) och upphandlade med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden. Vid upphandlingen premierades klimatmedvetna metodval och material för att minska CO2-påverkan under byggtiden.

- Genom att ställa förfrågan så som HFAB fick vi som entreprenör möjlighet att undersöka och utgå från metod- och materialval som har en lägre påverkan på klimatet. Detta är ett måste för att nå klimatmålen och jag hoppas att HFAB fortsätter med de utvärderingskriterier de använde för Lyngåkra samt att fler upphandlare ställer liknande krav, säger Robert Karlsson, affärschef Building Sydväst.

- I projekt Lyngåkra fokuserade vi framförallt på att reducera betonganvändningen. Detta gjordes genom att slimma väggar och bjälklag samt i möjligaste mån använda andra material. Istället för prefabricering har stommen gjutits på plats med klimatförbättrad betong från lokal fabrik. För merparten av projektet har betong med cirka 40 procent slagg använts, vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan. Vi har även använt återvunnen armering, avslutar Jörgen Olin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner Syd NCC, tel 076–5215343, ann-katrin.johanson@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Flygbild över nya bostäder i klassisk villastil i Harplinge, Lyngåkra.