Miljöpris till NCC-byggda bostadsprojektet Kungsörnen i Helsingborg

Vid gårdagens Betonggalan vann Kungsörnen i Helsingborg Årets miljöpris för att det ”visar att nybyggnation av flerbostadshus kan ske med låg klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet och standard”. Kungsörnen är byggt av NCC på uppdrag av Helsingborgshem.

- Det är roligt att Kungsörnen skapar så stort intresse och inspirerar andra att följa. Tekniken och kunnandet finns, nu behöver vi och branschen tillsammans skala upp detta och jobba på samma sätt i alla projekt för att tillsammans nå klimatmålen, säger Nilla Olsson betongexpert och specialist på NCC. 

De 67 hyresrätterna i kvarteret Kungsörnen i Helsingborg blev klara i slutet av 2021 och var ett pilotprojekt för hållbart byggande. Genom att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkan reducerades klimatavtrycket under byggtiden till närmare hälften mot ett jämförbart byggprojekt. Kungsörnen byggdes med en platsgjuten optimerad stomme samt klimatförbättrad betong. 

Bland de nominerade vid Betonggalan fanns även Johan Nyström, projektchef E02 Centralen i Göteborg, i kategorin ”Årets Betongentreprenör” och Martin Smederöd, produktionchef NCC Building Örebro/Värmland, i kategorin ”Ung & Tung”.

Motivering årets miljöpris:

Kungsörnen visar att nybyggnation av flerbostadshus kan ske med låg klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet och standard. Det som krävs är en ambitiös beställare med tuffa krav och en öppenhet för nya lösningar, och en innovativ engagerad entreprenör som vänder på alla stenar. Helsingborgshem valde en upphandling som viktade 80 procent pris och 20 procent klimat. Det gav frihet i val av stomme, produktionsmetoder och tidplan. NCC jämförde prefab, trä och platsgjuten betong, där det sistnämnda blev både billigast och faktiskt mest miljövänligt. Målet på 40 procent klimatbesparing överträffades sedan genom en rad åtgärder som klimatförbättrand betong med 40 procent slagg, slimmade konstruktioner med mindre mängd betong och armering, anpassad betongkvalitet till olika behov samt minimering av spill. Kungsörnen har skapat stort intresse och inspirerar andra att följa. 

Bild på Nilla Olsson, betongexpert och specialist på NCC: