Illustration över de nya s.k. Stockholmshusen, här i Tensta.