Klimatresan – tillsammans bygger vi en klimatneutral framtid

NCC vill inspirera och visa vägen för mer hållbara val och på så sätt ta ett långsiktigt ansvar. Vi arbetar därför kontinuerligt med att se över hur vi kan arbeta mer hållbart och bidra till minskad klimatpåverkan i våra byggprojekt.

Vi vill inspirera och visa vägen framåt i klimatomställningen och, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till en minskad klimatpåverkan. För oss är det en resa - en klimatresa - mot en klimatneutral framtid där nyckeln för att lyckas är samarbete och dialog.

Varje byggprojekt är så klart unikt, även om det finns många gemensamma inslag. Processen karaktäriseras av många intressenter, behov av bred kompetens och av samordning av många olika beslut. NCC:s styrka är vår förmåga att hantera komplexiteten i en byggprocess och proaktivt arbeta med kunderna före och under projektet. Med vår samlade kunskap hanterar vi de unika faktorerna i varje projekt och säkrar ett positivt slutresultat för alla intressenter

Hållbarhet och klimat – ledstjärnor i vår byggprocess

Illustration av klimatresan genom ett byggprojekt
Med klimatmedvetna lösningar kan vi bidra till minskad klimatpåverkan, stärka omställningen till ett hållbart samhälle och tillsammans bygga en klimatneutral framtid för Sverige.