Foto: Joakim Kröger, NCC
Onsala rymdstation vid vattnet, omgivet av grönska.

Besökscenter Onsala rymdobservatorium

Med återbruk i fokus har NCC och Chalmersfastigheter i partnering utvecklat och byggt besökscentrum för Chalmers rymdforskning på Onsalahalvön i norra Halland. Upphandlingen gjordes helt i koldioxidekvivalenter och ställde långtgående krav på återbruk.

Onsala rymdobservatorium i norra Halland är värd för ett nytt besökscentrum för att visa upp den rymdforskning som bedrivs på Chalmers och bland dess partners i Västsverige. Själva bygget, mitt bland teleskopen vid Onsala rymdobservatorium, är nyskapande när det gäller återbruk och hållbarhet.

Projekt som utvecklar arbetssätten

– Hållbarhet är centralt för NCC. Det är visionärt av Chalmers att hela upphandlingen gjordes utifrån koldioxidekvivalenter och med krav på återbruk – det gjorde att projektet i sig var väldigt spännande eftersom vi inte visste vilket material vi skulle få tag i. Vi har stor erfarenhet av livscykelanalyser, men att räkna på ett projekt helt i koldioxidekvivalenter var något helt nytt, säger Magnus Simonsson, affärschef NCC Building Sverige.

Det nya besökscentrumet är till stor del byggt av återbrukat material och resultatet blev en klimatbesparing på drygt 30 ton koldioxidekvivalenter. Bland annat kommer zinkpanelerna runt taket från konstmuseet Kiasma i Helsingfors. Grundmuren är delvis byggd med överblivna delar av betongpålar från byggprojekt i Göteborg och toaletterna kommer från ett bankkontor. Köket satt tidigare i ett annat hus på Chalmers campus, och innerväggarnas plywoodskivor har alla ett förflutet som temporärt golvskydd under bygget av Platina-huset i Göteborg.

Partnering en förutsättning 

– Eftersom frågan var så öppet ställd var partnering en förutsättning i det här projektet, då det krävs att lösningen tas fram i dialog. Det har varit ett framgångsrikt samarbete där vi har applicerat vår expertis och gedigna kompetens, och tillsammans med Chalmers utvecklat och byggt det nya besökscentrumet, säger Magnus Simonsson. 

  • Onsala rymdobservatorium i norra Halland. Foto: Joakim Kröger, NCC.

  • Onsala rymdobservatorium i norra Halland. Foto: Joakim Kröger, NCC.

  • Besökscentrum vid Onsala rymdobservatorium i norra Halland. Foto: Joakim Kröger, NCC.

Nu när Chalmers vill visa upp hela universum och den senaste tekniken fordras det också att vi bygger på ett hållbart sätt där vi så långt som möjligt minimerar vår klimatpåverkan genom att maximera vårt återbruk. Detta är ett unikt projekt för Chalmers där vår förhoppning är att kunna dra lärdomar i allt från utsläppsdriven upphandling till projektering och genomförande av ny- och ombyggnadsprojekt med minimal klimatpåverkan.
Nicklas Arfvidsson, vd för Chalmersfastigheter
Bild på Magnus Simonsson, affärschef Väst, NCC Building Sweden.
Magnus Simonsson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden