Besökscenter Onsala rymdforskning

Med återbruk i fokus utvecklar och bygger NCC och Chalmersfastigheter, i partnering, ett besökscentrum för Chalmers rymdforskning på Onsalahalvön i norra Halland. Upphandlingen görs helt i koldioxidekvivalenter och innehåller långtgående krav på återbruk.

Onsala rymdobservatorium i norra Halland blir värd för ett nytt besökscentrum för att visa upp all den rymdforskning som bedrivs på Chalmers och bland dess partners i Västsverige. Själva bygget, mitt bland teleskopen vid Onsala rymdobservatorium, är nyskapande när det gäller hållbarhet.

– Nu när Chalmers vill visa upp hela universum och den senaste tekniken fordras det också att vi bygger på ett hållbart sätt där vi så långt som möjligt minimerar vår klimatpåverkan genom att maximera vårt återbruk. Detta är ett unikt projekt för Chalmers där vår förhoppning är att kunna dra lärdomar i allt från utsläppsdriven upphandling till projektering och genomförande av ny- och ombyggnadsprojekt med minimal klimatpåverkan, säger Nicklas Arfvidsson, vd för Chalmersfastigheter som är beställare och byggherre.

Projekt som utvecklar arbetssätten

– Hållbarhet är centralt för NCC. Det är visionärt av Chalmers att göra hela upphandlingen i koldioxidekvivalenter och ta med krav på återbruk – det gör att projektet i sig är väldigt spännande eftersom vi inte vet vad för material vi kommer att få tag i. Vi har stor erfarenhet av livscykelanalyser, men att räkna på ett projekt helt i koldioxidekvivalenter är nytt, säger Magnus Simonsson, affärschef NCC Building Sverige.

Partnering en förutsättning 

- Eftersom frågan är så öppet ställd blir partnering en förutsättning i det här projektet, det krävs att lösningen tas fram i dialog. Vi ser fram emot att applicera vårt kunnande och erfarenhet och tillsammans med Chalmers utveckla detta projekt, säger Magnus Simonsson. 

Det nya besökshuset vid Onsala rymdobservatorium kommer att placeras mitt bland teleskopen. Byggnadens slutliga utformning är ännu inte fastställd. 

Vår förhoppning är att kunna dra lärdomar i allt från utsläppsdriven upphandling till projektering och genomförande av ny- och ombyggnadsprojekt med minimal klimatpåverkan.
Nicklas Arfvidsson, vd för Chalmersfastigheter
Bild på Magnus Simonsson, affärschef Väst, NCC Building Sweden.
Magnus Simonsson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden