Partnering är ett modernare sätt att arbeta

Partnering är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna. Enligt våra erfarenheter är det tydligt att samarbete ger ett mervärde för alla berörda parter.

Partnering har för NCC varit ett långsiktigt strategiskt fokus sedan början av 2000-talet och är ett modernare arbetssätt som bygger hållbara relationer. Genom tusentals projekt har vi tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklat och förfinat vår modell och vet hur man får den att fungera.

Vår modell bygger på att arbeta som en gemensam organisation mot gemensamma mål med en gemensam budget. Ett projekt där dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen ger enastående resultat. Framgångsfaktorer för att få partnering att fungera för alla parter är stöd från högsta ledningen, processer baserade på samverkan samt att välja rätt personer och låta dem arbeta tillsammans för projektets bästa.

Kunderna upplever att partnering med NCC leder till:

 • Effektivare riskhantering
 • Säkrare ekonomi
 • Att tidplaner hålls bättre
 • Bättre kvalitet
 • Positivt, konstruktivt och trevligare arbetsklimat
 • Ett säkrare projekt

Vad NCC vinner på partnering:

 • Bättre kundrelationer och ökad kundförståelse
 •  Långsiktig acceptabel lönsamhet, inga skyhöga vinstmarginaler, inga stora förluster
 • En mer attraktiv arbetsplats för befintliga och framtida medarbetare
 • Kompetensutveckling i varje projekt
 • Förankring i värderingar