Närbild på en fasad som till största delen består av fönster, både färgade och ofärgade.

Sjukhus och vårdbyggnader – vi bygger och renoverar för framtiden

Dags att förnya vårdbyggnader i er region? Som Sveriges största sjukhusbyggare har NCC gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader.

NCC har byggt ett stort antal sjukhus- och vårdbyggnadsprojekt runt om i Sverige, det har gett oss en bred erfarenhet från sjukhusprojekt med olika förutsättningar och mål. Från Angereds närsjukhus med syfte att öka tillgängligheten för invånarna, till nordens första klinik för avancerad strålbehandling av cancer med protonterapi i Uppsala.

Tillsammans med er skapar vi effektiva och långsiktigt hållbara lösningar inom ramen för projektets ekonomi. Vi skapar tidigt och systematiskt en aktiv och medveten dialog mellan projektet och den framtida driften och vårdverksamheten. Genom metodisk samverkan får vi förutsättningar att fatta kloka beslut genom hela processen, vare sig det gäller funktionskrav, inköp eller en väl genomtänkt överlämning och driftsättning.

NCC är en av Nordens största sjukhusbyggare

Bild på Anna Noren, Affärsansvarig Sjukhus, NCC Building Sweden
Anna Norén

Avdelningschef, NCC Building Sweden