Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Vi bygger 5,5 fotbollsplaner med vårdlokaler

I Eskilstuna ska vi genomföra det mest omfattande sjukhusprojektet i Sörmland.

Hela 45 000 kvadratmeter, eller motsvarande 5,5 fotbollsplaner, med nya vårdlokaler ska uppföras när Region Sörmland bygger för framtidens vård.

Den nya byggnaden ska, förutom att vara sjukhusets nya huvudentré, inrymma bland annat akutvård, förlossning och hjärtintensiv. Dagens sjukvård är avancerad och högteknologisk. Medicinsk utrusning ska installeras i många lokaler, vilket kommer att kräva komplexa installationsarbeten.

Mark- och grundläggningsarbeten pågår parallellt med bygghandlingsprojektering. Stommontage beräknas påbörjas i slutet av 2021 och pågå under cirka ett års tid. Byggnaden planeras stå klar i början av 2025. 

Genomförda och framtida projekt

Ett antal ombyggnads- och renoveringsprojekt har slutförts på Mälarsjukhuset och projektering av ytterligare projekt pågår.