Mälarsjukhuset, Eskilstuna

I Eskilstuna genomför NCC det mest omfattande sjukhusprojektet i Sörmland. Hela 45 000 kvadratmeter, som motsvarar 5,5 fotbollsplaner, med nya vårdlokaler ska uppföras när Region Sörmland bygger för framtidens vård.

5,5 fotbollsplaner med nya vårdlokaler

Den nya vårdbyggnaden E62 ska samla de mest akuta vårdverksamheterna, vilket bland annat kommer öka tillgängligheten, säkerställa patientsäkerheten och minimera förflyttningar av både medarbetare och patienter.

Förutom att vara sjukhusets nya huvudentré kommer byggnaden inrymma bland annat akutvård, förlossning och hjärtintensiv. Dagens sjukvård är avancerad och högteknologisk. Medicinsk utrusning ska installeras i många lokaler, vilket kräver komplexa installationsarbeten.

Mark- och grundläggningsarbeten pågår parallellt med bygghandlingsprojektering. Stommontage påbörjas i slutet av 2021 och pågår under cirka ett års tid. Byggnaden planeras stå klar i början av 2025. 

Genomförda och framtida projekt

Ett antal ombyggnads- och renoveringsprojekt har slutförts på Mälarsjukhuset och projektering av ytterligare projekt pågår. 

Se filmen om nya Mälarsjukhuset