Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Vi bygger 5,5 fotbollsplaner med vårdlokaler

I Eskilstuna ska vi genomföra det mest omfattande sjukhusprojektet i Sörmland.

Hela 45.000 kvm, eller motsvarande 5,5 fotbollsplaner, med nya vårdlokaler ska uppföras när Landstinget Sörmlands bygger för framtidens vård.

Den nya byggnaden ska, förutom att vara sjukhusets nya huvudentré, inrymma bland annat akutvård, förlossning och hjärtintensiv. Dagens sjukvård är avancerad och högteknologisk. Medicinsk utrusning ska installeras i många lokaler, vilket kommer att kräva komplexa installationsarbeten.

Planering av lokalerna pågår tillsammans med landstinget och handlingar beräknas var klara i mitten av 2019. Under andra haIvan av 2020 planeras byggnation påbörjas, men innan dess ska kommer omfattande rivningsarbeten att genomföras.

Pågående projekt

Redan nu pågår ett antal ombyggnads- och renoveringsprojekt på Mälarsjukhuset. Några lokaler har redan slutbesiktigats och tagits i bruk av landstinget.

Mälarsjukhuset ovan från nordväst
Mälarsjukhuset entrétorg och huvudentré
MSE flyg1
Mälarsjukhuset entrétorg och huvudentré