Utbyggnad av Höglandssjukhuset i Eksjö

NCC bygger ut Höglandssjukhuset i Eksjö med en ny byggnad i sju våningar på uppdrag av Regionfastigheter i Jönköpings län.

Den nya byggnaden kommer inrymma nio nya operationssalar, intensivvårdsavdelning, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt ortopedisk mottagning och vårdavdelning. Där kommer också sjukhusets nya huvudentré att finnas med restaurang- och cafédel.

Den nya huskroppen blir ca 30 000 kvadratmeter stor och byggs ihop med det nuvarande Höglandssjukhuset via en ljusgård.