Höglandssjukhuset i Eksjö komplett akutsjukhus efter utbyggnad

NCC har på uppdrag av Regionfastigheter i Jönköpings län byggt ut Höglandssjukhuset i Eksjö. Hus 37 är ett akutsjukhus i sju våningar med en ny huvudentré som ansluter till de äldre lokalerna via en ljusgård.

Hus 37 tillgodoser dagens behov av modern sjukvård, samtidigt som lokalerna är enkla att anpassa efter förändrade behov. Målet med projektet var att möta framtidens krav, skapa förutsättningar för högre patientsäkerhet och bättre omhändertagande av patienterna, samt skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Efter en projekttid på knappt fem år stod en välkomnande byggnad redo att ta emot patienter, vårdpersonal och anhöriga. 

Ett komplett akutsjukhus

Färdigställandet av hus 37 gör Höglandssjukhuset till ett komplett akutsjukhus. Den nya byggnaden innehåller nio nya operationssalar (som kopplats ihop med hybridsalen i huset intill), sterilteknisk enhet, intensivvård, uppvakning och jourrum.

Här finns också barn-och ungdomsmedicinsk enhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, fastighetsteknisk avdelning, bårhus, apotek, sjukhuskyrka. Dessutom innehåller hus 37 sjukhusets nya huvudentré och café, restaurang samt konferens- och utbildningslokaler.

Sveriges största sjukhusbyggare

Regionfastigheter i Jönköpings Län hade höga ambitioner och NCC har levererat ett toppmodernt sjukhus som uppfyller mycket höga krav på hygien och arbetsmiljö, ventilation och täthet. För att förstå sjukhus behöver man som entreprenör ha omfattande erfarenhet av sjukhus. Som Sveriges största sjukhusbyggare har NCC en specialistgrupp, NCC sjukhus, som stöttar alla våra sjukhusprojekt inklusive Hus 37. Här finns en stor erfarenhetsbank när det gäller klinisk projektering, inköp och överlämnande. Genom aktiva nätverk sprids goda exempel mellan sjukhusprojekten, vilket gör det enklare att göra rätt val. Mer vård för pengarna helt enkelt.

Flexibla lösningar och hög patientsäkerhet

Region Jönköpings län ville ha ett sjukhus som skulle fungera under lång tid, även om vårdens behov skulle ändras. Därför är lokalerna generellt utformade och de tekniska systemen gör det möjligt att anpassa lokalerna efter nya krav eller behov. Evidensbaserad forskning visar att vårdmiljön har stor betydelse för patientens tillfrisknande. Man sover bättre och behöver mindre medicin när man får eget rum. Därför är samtliga patientrum i hus 37:s enkelrum med egen toalett. Det är förstås en fördel ur integritetssynpunkt, men enkelrum minskar också risken för smittspridning och felmedicinering.