Bygg en riktigt klok skola

En klok skola är den skola som är bäst anpassad efter era behov. Ni är experter på era behov och önskemål, vi är experter och har stor erfarenhet av att bygga just skolor och förskolor.

Vår erfarenhet är att vi ofta bygger de bästa skolorna och förskolorna när vi kan göra det i ett nära samarbete med kunden. Genom samarbetsformen Partnering kan vi tillsammans optimera resurser och få största möjliga utväxling i investeringen. Ett projekt där dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen ger enastående resultat.

Strategisk Partnering – en klok samarbetsform när man bygger skolor

Har ni dessutom behov av flera skolor under en längre period kan vi sluta ett avtal om Strategisk Partnering där vi tillsammans hittar de bästa lösningarna för kvalitet, byggtid och kostnad över tid. I denna samarbetsform har vi möjlighet att ta med oss lärdomar från varje projekt för att hela tiden optimera vår leverans utifrån era behov.

De senaste åren har alltfler kommunala fastighetsbolag sett fördelarna med denna modell, exempelvis bolagen i Södertälje, Mariestad och Halmstad för att nämna några. 

Hållbarhet i fokus för den nya skolbyggnaden

För våra kunder ligger den miljömässiga hållbarheten ofta högt upp på agendan. Det passar oss på NCC perfekt. Vi arbetar ständigt med att minska klimatpåverkan både under byggproduktionen och i den färdiga produkten. Exempelvis har vi stor erfarenhet av att bygga skolor och förskolor med passivhusteknik. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Vårt engagemang kring social hållbarhet

Social hållbarhet kopplat till barn och ungdomar är något som ligger oss på NCC varmt om hjärtat. Sedan många år driver vi Barnens byggskola, en möjlighet för barn att få prova på tjusningen med att bygga. Vi sponsrar också Mattecentrum som erbjuder ungdomar gratis läxhjälp på ett 30-tal orter runt om i Sverige samt via Internet där många av våra medarbetare också är volontärer. I samarbete med KTH har NCC skapat Dome of Visions. Det är en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid.

Marcus Sandlund

Affärschef Östergötland, NCC Building Sweden

Närbild på när ett barn gungar och en vuxen hjälper ett annat barn med gungan. I bakgrunden ses lägenhetshus och en skola. Foto/illustration: Ulf Huett Nilsson
Skolor, Mariestad

Mariestads kommun satsar på utbildning och bygger ihop med NCC två nya F – 6-skolor för sammanlagt 700 elever.

En matsal i en skola. Små bord strödda kring golvet, med stolar för både vuxna och små. En rutschkana glider ner från övre till undre våning. Foto/illustration: Sten Jansin
Förskolor och skolor, Södertälje

År 2007 startade samarbetet kring skollokaler mellan NCC och Telge Fastigheter. Södertälje kommun var i stort behov av förskoleplatser och utveckling av sina grundskolor.