Bra skolor bygger på samlad kunskap

De bästa skolorna byggs genom grupparbete. Då kan vi lära oss av varandra och skapa byggnader och skolgårdar som möter skolans utmaningar och behov. Ni är experter på era behov och önskemål, vi är experter och har stor erfarenhet av att bygga just skolor och förskolor.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas runt 1400 nya skolor runt om i landet. För oss på NCC är utvecklingen och byggandet av skolor en viktig samhällssatsning som kan fungera som en hävstång för större samhällsvärden, så som lärande, bättre skolresultat och en trygg miljö för elever och lärare.

Hur kan skolhus och skolgård bidra till elevernas välbefinnande och lärande? När Brogårdaskolan i Bjuv byggdes var det viktigt att både vuxna och barn skulle få möjlighet att växa och utvecklas.
Hur utformar vi skolbyggnaden och skolgården så att den stimulerar till nyfikenhet, rörelse och trivsel? På Viksbergsskolan i Södertälje stod rörelse i fokus när den nya skolan byggdes.
Jonas Westerberg

Affärschef Skola, NCC Building Sweden

Närbild på när ett barn gungar och en vuxen hjälper ett annat barn med gungan. I bakgrunden ses lägenhetshus och en skola.
Skolor, Mariestad

I en satsning på utbildning har Mariestads kommun tillsammans med NCC byggt två nya F–6-skolor för sammanlagt 700 elever.

En matsal i en skola. Små bord strödda kring golvet, med stolar för både vuxna och små. En rutschkana glider ner från övre till undre våning.
Förskolor och skolor, Södertälje

År 2007 startade samarbetet kring skollokaler mellan NCC och Telge Fastigheter. Södertälje kommun var i stort behov av förskoleplatser och utveckling av sina grundskolor.