Nya Brogårdaskolan i Bjuv

NCC ska i partneringsamarbete med Bjuvs kommun bygga nya Brogårdaskolan i Bjuv i Skåne. Den nya F-6-skolan får en innovativ gestaltning, där alla ytor kan användas för pedagogisk verksamhet.

Utformningen av skolan har tagits fram i nära samarbete mellan kommunen, arkitekter och NCC. Skolan är unik då den skapats "inifrån och ut", med de pedagogiska behoven i främsta rummet. Alla ytor ska kunna användas för pedagogisk verksamhet och skolans utemiljö erbjuda en kompletterande pedagogisk miljö. Dessutom kommer alla klassrum ha nära kontakt med omgivande natur.

Skolans utformning bygger på ett nytt och innovativt tankesätt om hur skolan ska arbeta, med en miljö där inlärning och högt pedagogiskt värde står i fokus. Den har utvecklats utifrån verksamhetens behov och genom hög delaktighet av både pedagoger och elever. På så sätt håller skolan över tid och verksamheten kan använda den på allra bästa sätt.

Den nya Brogårdaskolan byggs bredvid den gamla och kommer att ha plats för 470 elever. Byggnaderna byggs som en tredelad huskropp i tegel med mycket dagsljus inomhus och undervisningsytor i norrläge.

Takvegetation bidrar till en mjuk övergång mellan byggnad och landskap och påverkar den lokala miljön positivt, genom att både bibehålla biologisk mångfald och minska volymen av dagvatten.

Markarbeten påbörjades sommaren 2017 och skolan beräknas vara färdig till terminsstarten våren 2019.

Första spadtaget

I samband med höstterminsstarten 2017 tog kommunstyrelsens ordförande i Bjuv, Anders Månsson, första spadtaget för nya Brogårdaskolan.

På bilderna nedan syns även delar av projektteamet från NCC och Bjuvs kommun.

ncc_kri_6954
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden