Foto: Matilda Kjell
Illustration av framsidan på nya Brogårdaskolan.

Nya Brogårdaskolan i Bjuv

NCC har i partneringsamarbete med Bjuvs kommun byggt Brogårdaskolan i Bjuv i Skåne. Den nya F-6-skolan har en innovativ gestaltning, där alla ytor kan användas för pedagogisk verksamhet.

Utformningen av skolan har tagits fram i nära samarbete mellan kommunen, arkitekter och NCC. Skolan är unik då den skapats "inifrån och ut", med de pedagogiska behoven i främsta rummet. Alla ytor kan användas för pedagogisk verksamhet och skolans utemiljö erbjuder en kompletterande pedagogisk miljö. Dessutom har alla klassrum nära kontakt med omgivande natur.

Skolans utformning bygger på ett nytt och innovativt tankesätt om hur en skola ska arbeta, med en miljö där inlärning och högt pedagogiskt värde står i fokus. Den har utvecklats utifrån verksamhetens behov och genom hög delaktighet av både pedagoger och elever. På så sätt håller skolan över tid och verksamheten kan använda den på allra bästa sätt.

Den nya Brogårdaskolan byggdes bredvid den gamla och har plats för 470 elever. Skolan består av en tredelad huskropp i tegel med mycket dagsljus inomhus och undervisningsytor i norrläge.

Takvegetation bidrar till en mjuk övergång mellan byggnad och landskap och påverkar den lokala miljön positivt, genom att både bibehålla biologisk mångfald och minska volymen av dagvatten.

Markarbeten påbörjades sommaren 2017 och skolan var färdig enligt tidplan till terminsstarten våren 2019.

Bild på Ulf Jönsson, affärschef Sydväst, NCC Building Sweden.
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden