Tycho Braheskolan i samband med studenten 2024. Foto: NCC
Bild på exteriör av Olympiaskolan i Helsingborg.

Renovering gymnasieskolor i Helsingborg

NCC har i strategisk partnering med Helsingborgs stad genomfört omfattande ombyggnadsarbete på Filbornaskolan och Olympiaskolan, två av kommunens största gymnasieskolor. Nu fortsätter arbetet med Tycho Braheskolan, också en gymnasieskola.

Ombyggnaden av Olympiaskolan och Tycho Braheskolan har planerats och projekterats parallellt av parterna gemensamt och man har enats om ett riktpris per skola.

Olympiaskolan är byggd 1932 och Tycho Braheskolan 1947, tillsammans har de båda skolorna cirka 1 000 elever. NCC:s uppdrag innebär ombyggnad av skolornas värme- och ventilationssystem så att det uppfyller moderna krav, ytskiktsrenovering, nya innertak samt ny el och belysning i samband med detta.

Byggarbetena på Olympiaskolan påbörjades hösten 2022 och var klara vid jul 2023. Nu pågår arbetet på Tycho Braheskolan, vilket beräknas vara klart sommaren 2025. Lokalerna är tomma där arbete pågår.

Arbetet på Filbornaskolan, som var klart 2022, var likartat men innefattade även byte av fasadplåt, omläggning av yttertak samt ombyggnad av storkök till dagens standard. Filbornaskolan har cirka 800 elever.

Filbornaskolan
Filbornaskolan byggd 1984. Renoverad 2020-2022.
Olympiaskolan
Olympiaskolan, byggd 1932. Renoverad 2022-2023.
Tycho Braheskolan
Tycho Braheskolan, byggd 1947. Renovering 2024-2025.