Foto: NCC

Renovering gymnasieskolor i Helsingborg

NCC har i strategisk partnering med Helsingborgs stad genomfört omfattande ombyggnadsarbete på Filbornaskolan, en av kommunens största gymnasieskolor. Nu fortsätter arbetet med två andra stora gymnasieskolor, Olympiaskolan och Tycho Braheskolan.

Olympiaskolan är byggd 1932 och Tycho Braheskolan 1947, tillsammans har de båda skolorna cirka 1 000 elever. NCC:s uppdrag innebär ombyggnad av skolornas värme- och ventilationssystem så att det uppfyller moderna krav, ytskiktsrenovering, nya innertak samt ny el och belysning i samband med detta.

Ombyggnaden av Olympiaskolan har planerats och projekterats av parterna gemensamt och man har enats om ett riktpris. Nu fortsätter arbetet på samma sätt med Tycho Braheskolan. Byggarbetet på Olympiaskolan påbörjades hösten 2022 och väntas vara klart under hösten 2023, därefter fortsätter arbetet på Tycho Braheskolan, som ligger bredvid. Lokalerna kommer vara tomma där arbete pågår.

Arbetet på Filbornaskolan, som var klart 2022, var likartat men innefattade även bland annat byte av fasadplåt, omläggning av yttertak samt ombyggnad av storkök till dagens standard. Filbornaskolan har cirka 800 elever.

Vi har tidigare genomfört liknande renoveringsarbete på Filbornaskolan och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet när det nu är dags att även bygga om Olympiaskolan och Tycho Braheskolan.
Peter Wetterlöv, projektchef Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad.
Filbornaskolan
Filbornaskolan byggd 1984. Renoverad 2020-2022.
Olympiaskolan
Olympiaskolan, byggd 1932. Renovering 2022-2023.
Tycho Braheskolan
Tycho Braheskolan, byggd 1947. Renovering 2024-2025.
David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden