Flera skolbyggnader i Helsingborg

NCC har tillsammans med Helsingborgs stad byggt nya skolbyggnader till Holstagårdsskolan i Laröd och Högastensskolan i södra Helsingborg. Uppdragen är de två första i ett strategiskt partneringsamarbete om totalt fyra skolbyggnader i kommunen.

Till båda skolorna har NCC byggt en fristående tillbyggnad som var färdig till terminsstarten hösten 2018. Högastensskolans nya skolbyggnad innehåller två NO-salar, en hemkunskapssal samt klassrum och Holstagårdsskolans musiksal, hemkunskapssal samt ett skolcafé i anslutning till utvändig terrass.

De två skolbyggnaderna är en del av ett strategiskt partneringsamarbete mellan NCC och Helsingborgs stad om totalt fyra skolbyggnader i kommunen. De andra två är Laröds nya skola samt en ny förskola på området Drottninghög.

På bilden ovan syns Högastensskolans nya skolbyggnad.

NCC Magnus Knöös
Magnus Knöös

Affärs-/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden