Ny skola växer fram i Helsingborg

NCC bygger tillsammans med Helsingborgs stad en ny skola i Laröd i norra Helsingborg. Den gamla skolbyggnaden från 60-talet har rivits för att göra plats för den nya. Uppdraget är en del av ett strategiskt partneringsamarbete om totalt fyra skolbyggnader i kommunen.

Laröds skola är en del av ett långsiktigt samarbete mellan NCC och Helsingborgs stad där man även arbetat tillsammans med de nya skolbyggnaderna för Holstagårdsskolan och Högastensskolan samt en ny förskola på Drottninghög. Genom att samverka över tid i ett flertal uppdrag har man dragit nytta av lärdomar mellan projekten, vilket har skapat synergier och har gett kostnads- och tidseffektivitet.

Laröds gamla skola revs under sommaren 2018 för att ge plats åt den nya skolan, som beräknas vara klar till vårterminsstarten 2020. Fram tills dess bedrivs skolans verksamhet i tillfälliga paviljonger. Den nya skolbyggnaden blir en tegelbyggnad i två plan med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den kommer att innehålla ett stort antal undervisningsrum samt mindre lokaler som kan användas som grupprum, mötesrum och personalarbetsplatser. Skolan kommer att ha specialsalar för trä- och metallslöjd, textilslöjd, NO, musik, bild och hem- och konsumentkunskap. Dessutom byggs ett tillagningskök med tillhörande matsal.

En bra läromiljö avgörande för framtidens skola

Särskilt viktigt när man bygger skolor är att förstå och ta ansvar för att leverera ett värde bortom själva byggprojektet. Behovet av bra utbildning och skolor där barn och unga mår bra är avgörande för oss alla, för staden och samhället. Därför har särskilt fokus för Laröds skola lagts på materialval, inomhusklimat, akustik och belysning så att det ska bli en bra läromiljö för barnen. Skolgården har anpassats för både yngre och äldre elever, där de mindre får många platser för olika typer av lek medan de äldre ges möjlighet att umgås på sina villkor.

Laröds nya skola, april 2019. Foto: Studio-E

Bild på Magnus Knöös, affärs/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden.
Magnus Knöös

Affärs-/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden