Ny förskola på Drottninghög i Helsingborg

Tillsammans med Helsingborgs stad bygger NCC en ny förskola på området Drottninghög. Uppdraget är en del av ett strategiskt partneringsamarbete om totalt fyra skolbyggnader i kommunen.

Drottninghög växer och förskolan byggs för att ge mer plats för både förskolebarn och elever på Drottninghögsskolan. Den nya förskolan byggs i två våningar med fem avdelningar per plan för totalt 200 barn i åldern 1–5 år. Förskolan rymmer även tillagningskök, kontor och personalrum.

Fasaden är i ljust tegel med utstickande byggnadsdelar i mörkt tegel och inslag av färgade fasadskivor. I NCC:s uppdrag ingår också att skapa en utemiljö som utgår ifrån tre olika zoner – den trygga, den vidlyftiga och den vilda zonen.

Här skapas en miljö som värnar om barnens hälsa, lek och lärande, bland annat en stor kreativ yta med barnanpassat kök, scen och plats för skapande samt en mysig koja i ytan under en trappa. Förskolan byggs på ett hållbart sätt och följer ramverket för SundaHus med särskilt fokus på bra materialval, inomhusklimat och energieffektivitet.

Förskolan är den fjärde i ett långsiktigt partneringsamarbete med Helsingborgs stad. De övriga är Laröds nya skola samt nya skolbyggnader för Holstagårdsskolan och Högastensskolan. Genom att samverka över tid förs lärdomar vidare mellan projekten, vilket skapar synergier och ger en kostnads- och tidseffektivitet.

Arkitektskiss: House Arkitekter

Bild på Magnus Knöös, affärs/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden.
Magnus Knöös

Produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden