Illustration: LINK Arkitektur
Bild på tegelhus och väg med människor, Spritfabriken i Eslöv.

Bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv

NCC har inlett ett samarbete med Ebo, Eslövs Bostads AB, kring att bygga bostäder och nytt huvudkontor åt Ebo i den gamla spritfabriken i kvarteret Örnen i centrala Eslöv.

NCC:s uppdrag är att förvandla den gamla och märkbart nedgångna spritfabriken till moderna bostäder och kontor. Känslan av industri och historia ska bevaras så långt det är möjligt och den röda tråden är återbruk och cirkularitet. En del av fastigheten kommer att bli nytt skräddarsytt huvudkontor för Ebo.

Arbetet omfattar ny- och ombyggnad av sju huskroppar som ska utföras i tre etapper. Arbetet påbörjas under 2022, bland annat genomförs kontroller av mark och material. Allt som ska återbrukas ska kontrolleras och godkännas före användning. Det som återvinns är i första hand tegel, träbjälkar, gjutjärnsfönster, trappor och pelare i gjutjärn. 

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan. Som en första del av projektet har NCC på uppdrag av Ebo påbörjat förberedande arbeten i form av mark- och saneringsarbeten samt rivning och återvinning. Parallellt pågår arbete med att tillsammans med Ebo planera, budgetera och projektera system- och bygghandlingar.

Tillsammans med Ebo väver vi samman Eslövs industrihistoria med framtiden. Stor hänsyn tas till fastighetens historiska värde, samtidigt som vi ska leva upp till dagens byggkrav kring tillgänglighet, energi och klimat, dagsljus, akustik och bullergränser.
Ulf Öst, affärschef NCC
Bild på Ulf Öst, affärschef Malmö/Lund, NCC Building.
Ulf Öst

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden