Illustration: LINK Arkitektur
Bild på tegelhus och väg med människor, Spritfabriken i Eslöv.

Bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv

NCC ska i samverkan med Eslövs Bostads AB (Ebo) bygga bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv. Projektet genomsyras av att ta tillvara så mycket befintligt material som möjligt.

NCC:s uppdrag är att skapa 55 moderna lägenheter, nytt huvudkontor och bobutik för Ebo samt underjordiskt garage. Totalt omfattar projektet ny- och ombyggnad av sju huskroppar. Känslan av industri och historia ska bibehållas och material som tegel och träbjälkar samt trappor, fönster och pelare i gjutjärn återanvändas där så är möjligt. Stor hänsyn tas såväl till fastighetens historiska värde som dagens byggkrav på tillgänglighet, energi och klimat, dagsljus och akustik.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Ebo har planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar samt enats om ett riktpris.

Parallellt med detta arbete har NCC sedan hösten 2022 på uppdrag av Ebo genomfört mark- och saneringsarbeten samt rivning och återvinning. Försommaren 2023 övergick projektet i byggfas. Första inflyttning beräknas till slutet av 2024.

– Ebo är en föregångare som ser potentialen och värdet i att återbruka högkvalitativt material, det är viktigare idag än någonsin tidigare.
Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden

Del 1: "Risk för sättningar"

Första filmen om projekt Spritfabriken i en filmserie gjord av Ebo och NCC.

Del 2: 200 000 tegelstenar

Andra filmen i serien. Totalt planeras för fem avsnitt.
  • Innan ombyggnaden påbörjats. Foto: NCC

  • Förstärkt ställning för att bevara fasaden intakt. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • NCC:s platschef Daniel Croné. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • Rivningsarbete där tegel med mera tas tillvara och återbrukas. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • Omfogning av tegel på fasaden. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • Arbetsplatsen från ovan. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • Lyft av tre gamla cisterner som stått högst upp under taket, tre meter i diameter och två ton vardera. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • Lyft av cistern. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • Gavel i närbild. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

  • Illustrationer: LINK Arkitektur

David Karlsson

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden