Foto: Felix Gerlach
Rådhuset i Kristianstad. En ståtlig byggnad med rödvit fasad, och två torn som sticker upp på vardera sida.

Rådhuskvarteret, Kristianstad

I Kristianstads kulturhistoriskt värdefulla stadskärna förnyade NCC ett helt kvarter, som nu rymmer kommun- och regionhus. Rådhuskvarteret blev vinnare av "Årets Bygge 2015".

Projektet utfördes i partnering med Kristianstads kommun och virtuellt byggande och BIM användes fullt ut genom hela projektet.

Arbetet var komplicerat och krävde minutiös planering. De flesta gamla fasaderna fick stå kvar. På insidan är däremot allt förändrat. Här arbetar idag mer än 700 anställda i öppna kontorslösningar. Bottenvåningen är öppen med kundcenter, utställningsytor, mötesrum och en stor sessionssal.

Säkrare, tydligare och mer effektivt med virtuellt byggande 

Alla projektörer arbetade i CAD och levererade ritningar digitalt till en gemensam samgranskningsmodell i 3D. I modellen kunde ritningar enkelt kontrolleras mot varandra, till exempel för att göra kollisionskontroller och måttavstämningar. Modellen visualiserade även projektet, så att olika intressenter lättare kunde förstå och påverka slutresultatet på ett bättre sätt.

Kalkylarbete och inköp gjordes utifrån 3D-modellen, som också innehöll uppgifter om mängder, material och tidsåtgång för olika moment, vilket gav säkrare kalkyler och tidplaner.

Ute på arbetsplatsen hade arbetsledarna 3D-modellen av hela projektet och ritningarna digitalt i sina PC-tablets. Det gjorde det enkelt att bland annat snabbt kontrollera konstruktionsdetaljer, visualisera tidplan och få överblick över arbetsplatsen.

Vinnare av Årets Bygge 2015

Juryns motivering: "I en historisk stadsmiljö från 1800-talet har ett modernt kontorshus vuxit fram med plats för 700 arbetsplatser för kommunen och Region Skåne och med stora offentliga mötesplatser. En kombination av partneringsamarbete och innovativ BIM-användning i projektets alla delar kunde kvalitetssäkra både kalkyler och tidplaner och tillvarata och inarbeta dialogen med byggherre och brukare på ett tidigt stadium."

Se filmen om Rådhuskvarteret i Kristianstad: