Rådhuskvarteret, Kristianstad

Säkrare, tydligare och mer effektivt med virtuellt byggande. Rådhuskvarteret blev även vinnare av Årets Bygge 2015.

I Kristianstads kulturhistoriskt värdefulla stadskärna förnyar NCC ett helt kvarter, som när det står klart ska rymma kommun- och regionhus. Arbetet utförs i partnering med kommunen och virtuellt byggande och BIM används fullt ut genom hela projektet.

Arbetet är komplicerat och kräver minutiös planering. De flesta gamla fasaderna får stå kvar. På insidan blir däremot allt förändrat. Här ska mer än 700 anställda arbeta i öppna kontorslösningar. Bottenvåningen öppnas upp med kundcenter, utställningsytor, mötesrum och en stor sessionssal.

Alla projektörer arbetar i CAD och levererar ritningar digitalt till en gemensam samgranskningsmodell i 3D. I modellen kan ritningar enkelt kontrolleras mot varandra, till exempel för att göra kollisionskontroller och måttavstämningar. Modellen visualiserar även projektet, så att olika intressenter lättare kan förstå och påverka slutresultatet på ett bättre sätt.

Kalkylarbete och inköp görs utifrån 3D-modellen, som också innehåller uppgifter om mängder, material och tidsåtgång för olika moment. Det ger säkrare kalkyler och tidplaner.

Ute på arbetsplatsen har arbetsledarna 3D-modellen av hela projektet och ritningarna digitalt i sina PC Tablet. Det gör det enkelt att bland annat snabbt kontrollera konstruktionsdetaljer, visualisera tidplan och få överblick över arbetsplatsen.

Vinnare av Årets Bygge 2015

Juryns motivering: "I en historisk stadsmiljö från 1800-talet har ett modernt kontorshus vuxit fram med plats för 700 arbetsplatser för kommunen och Region Skåne och med stora offentliga mötesplatser. En kombination av partneringsamarbete och innovativ BIM-användning i projektets alla delar kunde kvalitetssäkra både kalkyler och tidplaner och tillvarata och inarbeta dialogen med byggherre och brukare på ett tidigt stadium."

Se filmen om Rådhuskvarteret i Kristianstad: