Utvecklingsprojekt i Gullåkraskolan halverade förväntad fjärrvärmeanvändning

Ett utvecklingsinitiativ har pågått under produktionen av Gullåkraskolan i Staffanstorp som resulterade i en halvering av den förväntade fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och uttorkning under produktionstiden.

Energi för uppvärmning och uttorkning av byggnader kan stå för stor kostnad och klimatbelastning under produktionsskedet. Genom att noggrant kontrollera och styra värmetillförseln, fuktnivåer och temperaturer finns potential att minska kostnaderna och få bättre kontroll på tidplanen för uttorkning.

I Staffanstorp i Skåne bygger NCC Gullåkraskolan, där vi under produktionen samarbetade i ett utvecklingsinitiativ med El-Björn för att få ner den förväntade fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och uttorkning under produktionstiden genom att noggrant övervaka och styra projektets byggklimat.

– Det här har varit ett väldigt intressant initiativ att medverka i. Det har fungerat smidigt och handlat mycket om att planera och löpande följa och styra processen, och vi lyckades minska energianvändningen drastiskt, berättar Patrik Neumann, platschef NCC Building SE.

Grundläggande planering och fortlöpande övervakning i realtid

Inledningsvis gjordes en grundläggande planering där maskinerna dimensionerades och energianvändningen prognostiserades. I det skedet vägdes också faktorer som uttorkningskrav och produktionsplanering in.
Under projektet övervakades fukt och temperatur i luft och betongplatta i realtid och temperaturen och avfuktningen i byggnaden anpassades mot var i planeringen produktionen befann sig samt vilken typ av arbete som utfördes.

– Att hela tiden veta att klimatet i byggnaden är det rätta skapar trygghet och gör att vi slipper obehagliga överraskningar som kan påverka planeringen negativt, säger Patrik Neumann.

Patrik Neumann, platschef NCC Building SE.
Patrik Neumann, platschef NCC Building SE.
Kajsa Flodberg Munck, gruppchef på NCC Teknik och hållbarhet.
Kajsa Flodberg Munck, gruppchef på NCC Teknik och hållbarhet.