Bild på Ryaverket.

Vattenrening – rent dricksvatten en självklarhet i NCC

Kommunala vattenverk och avloppsreningsverk är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. NCC:s långa erfarenhet, vår unika specialistavdelning Vatten- och Miljöteknik och vår förmåga att hantera komplexa projekt ger våra kunder bästa förutsättningar för ett lyckat VA-projekt.

En unik aktör

NCC har lång erfarenhet inom vattenrening och har specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet.

Vatten- och Miljöteknik är NCC:s specialistavdelning inom vattenrening. Tillsammans med NCC:s lokala byggavdelningar gör det NCC till en unik aktör inom VA-branschen. Som enda byggbolag har vi själva all kompetens från idé till driftsättning. Våra kunder får en samarbetspartner som kan ta ett helhetsansvar.

Genom att ha en organisation som alltid medverkar med samma personal i VA-projekten, kan NCC säkerställa en effektiv kunskapsåterföring inom företaget. Detta skapar unika förutsättningar för NCC:s kunder att få lyckade projekt.

Se vår verksamhetsfilm om vattenrening

Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?

Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk. Läkemedelsrening är något som många kommuner ser behov av. Läs vår rapport och våra rekommendationer om hur vi kan lösa Sveriges VA-utmaningar.

"Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?"

Optimera ditt VA-projekt

Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är ofta samverkansformen partnering ett bra alternativ. Genom att tillsammans tidigt i projektet hantera behov, utmaningar, risker, pengar och kunskap optimeras förhållandena för såväl drift och underhåll som verksamheten. Det ger också den mest ekonomiskt fördelaktiga slutprodukten. Ni som kund får en partner för helheten, ett säkrare projekt, en smidigare resa och såklart mer renat vatten för pengarna. Läs mer: Bättre kundnöjdhet med VA i partnering.