Bild på Ryaverket.

Vattenrening – rent vatten en självklarhet i NCC

Kommunala vattenverk och avloppsreningsverk är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. NCC:s långa erfarenhet, vår unika specialistavdelning Vatten- och Miljöteknik och vår förmåga att hantera komplexa projekt ger våra kunder bästa förutsättningar för ett lyckat VA-projekt.

En unik aktör

NCC har lång erfarenhet inom vattenrening och har specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet.

Vatten- och Miljöteknik är NCC:s specialistavdelning inom vattenrening. Tillsammans med NCC:s lokala byggavdelningar gör det NCC till en unik aktör inom VA-branschen. Som enda byggbolag har vi själva all kompetens från idé till driftsättning. Våra kunder får en samarbetspartner som kan ta ett helhetsansvar.

Genom att ha en organisation som alltid medverkar med samma personal i VA-projekten, kan NCC säkerställa en effektiv kunskapsåterföring inom företaget. Detta skapar unika förutsättningar för NCC:s kunder att få lyckade projekt.

Se vår verksamhetsfilm om vattenrening

Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?

Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk. Läkemedelsrening är något som många kommuner ser behov av. Läs vår rapport och våra rekommendationer om hur vi kan lösa Sveriges VA-utmaningar.

"Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?"

Optimera ditt VA-projekt

Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är ofta samverkansformen partnering ett bra alternativ. Genom att tillsammans tidigt i projektet hantera behov, utmaningar, risker, pengar och kunskap optimeras förhållandena för såväl drift och underhåll som verksamheten. Det ger också den mest ekonomiskt fördelaktiga slutprodukten. Ni som kund får en partner för helheten, ett säkrare projekt, en smidigare resa och såklart mer renat vatten för pengarna.

 • Ombyggnad av Käppalaverket, Stockholm

  NCC har inlett ett samarbete med Käppalaförbundet för att bygga om och öka kapaciteten i Käppalaverket på Lidingö. När avloppsreningsverket är utbyggt ska det kunna rena avloppsvatten från 900 000 människor.

 • Vattentorn, Helsingborg

  I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) bygger NCC Helsingborgs nya vattentorn. I uppdraget ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Vattentornet har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.

 • Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden.
  Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

  Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövdes det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i stan” och få utökad kapacitet. Om-, till-, och nybyggnaden av Simsholmen blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering.

 • I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande.
  Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

  NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar  biogas till 100 kommunala bussar.

 • Två NCC-medarbetare diskuterar med varandra.
  Vattenverk, Tanum

  Vattenförbrukningen i Tanums kommun har under de senaste åren ökat avsevärt med störst belastning under sommarhalvåret. Kommunen beslutade därför att utöka sin produktionskapacitet i befintligt vattenverk

 • Överbyggnad reningsverk, Helsingborg

  I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har NCC byggt om och över delar av avloppsreningsverket Öresundsverket i centrala Helsingborg. I uppdraget ingick även nybyggnation av utvecklingsanläggningen och showrummet RecoLab.

 • Vattenverk med en brun fasad. I förgrunden en strand, i bakgrunden skog.
  Vattenverk, Kungälv

  NCC har byggt Kungälvs nya vattenverk utmed Göta älv strax norr om Kungälv. Behovet av dricksvatten ökar i takt med att invånarna blir fler i kommunen. Råvaran tas direkt från Göta älv och verket levererar vatten till Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

 • Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet.
  Bromölla vattenverk

  Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.