Reningsverk, Kristianstad

För Kristianstads kommun genomför NCC en om- och utbyggnad av centrala reningsverket för att öka kapaciteten och klara höjda krav.

Det centrala reningsverket i Kristianstad behöver byggas om och byggas ut för att klara framtida miljökrav samt för att kunna ta emot mer spillvatten från såväl livsmedelsindustrier som en ökande befolkning och fler anslutna orter. Reningsverket tar idag emot spillvatten från motsvarande drygt 200 000 personer, medan det efter om- och utbyggnaden dimensioneras för 350 000 personer.

– Vi ser fram emot att samarbeta med NCC. Deras erfarenhet av byggtekniker, byggmaterial och VA-process kommer att komplettera vår egen kompetens väl. Tillsammans ska vi hitta de bästa lösningarna för miljön och se till att vi har goda förutsättningar för Kristianstads tillväxt, säger Bengt Olsson Förvaltningschef på C4 Teknik, som har hand om VA-försörjningen i Kristianstad kommun.

– Det är glädjande att Kristianstads kommun valt oss på NCC som partner vid om- och utbyggnaden av kommunens centrala reningsverk. Genom samverkansavtalet får både Kristianstads kommun och vi förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar för både renings- och byggprocessen, säger Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik.

Bild på Per Johansson, affärschef VA-process NCC Infrastructure
Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure

Bild på Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Niklas Andersson

Affärschef, NCC Infrastructure