Överbyggnad av reningsverket i Helsingborg

På uppdrag av NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) bygger NCC över reningsverket i centrala Helsingborg samt gör en tillbyggnad. Överbyggnaden utförs för att möjliggöra nya området Oceanhamnen bredvid reningsverket.

Nya stadsdelen H+ ska växa fram bredvid avloppsreningsverket Öresundsverket i centrala Helsingborg. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, ska anläggningen delvis byggas över. På detta sätt möjliggörs kontor och bostäder på nära avstånd till reningsverket. Redan nu byggs det för fullt i en del av H+området, Oceanhamnen.

I NCC:s uppdrag ingår förutom överbyggnaden även att bygga lokaler till reningsverkets nya besökscentrum samt utvecklingsanläggningen Rekolab. I utvecklingsanläggningen ska NSVA och Helsingborgs stad behandla spillvattnet från H+området, där ett nytt avloppssystem införs som separerar matavfall, toalettavfall och övrigt spillvatten.

Första fasen, där parterna projekterat, planerat och kommit fram till ett entreprenadriktpris för uppdraget, är klar. Den andra fasen, byggfasen, påbörjades i april 2018. Projektet beräknas vara klart i maj 2020.

Uppdraget genomförs i nära samarbete med NSVA:s personal och medan reningsverket är i full drift. Byggnationen innefattar många olika arbetsmoment på flera olika platser inom området vilket gör det till ett komplext men mycket intressant projekt. 

Bild på Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Niklas Andersson

Affärschef, NCC Infrastructure