Foto: NCC
Exteriörbild av reningsverkets runda byggnad med glasvägg i Helsingborg.