Foto: Joakim Kröger, NCC
Exteriörbild av reningsverkets runda byggnad med glasvägg i Helsingborg.

Ombyggnad av reningsverket i Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har NCC byggt om och över delar av reningsverket i centrala Helsingborg. Överbyggnaden har gjorts för att möjliggöra nya området Oceanhamnen bredvid reningsverket. I uppdraget ingick även tillbyggnad av Recolab för hantering av det nya avloppssystem som införts i Oceanhamnen samt showroom.

Nya stadsdelen Oceanhamnen växer fram bredvid avloppsreningsverket Öresundsverket i centrala Helsingborg. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, har anläggningen genomgått en omfattande om- och överbyggnad. På detta sätt möjliggörs kontor och bostäder på nära avstånd till reningsverket.

Detta har gjorts:

  • gamla slamhanteringsbyggnaden är riven och ersatt med ny
  • ny ventilationskanal som leder till fjärrvärmeverket Västhamnsverkets 120 meter höga skorsten bredvid reningsverket
  • byggt in försedimenteringen som tidigare var öppna bassänger
  • i blåsmaskinbyggnaden uppstår mycket lukt som nu istället leds upp i skorstenen
  • byggt in slamförtjockarehanteringen som tidigare var öppna bassänger

Våren 2020 var denna del av projektet klar och de första boende flyttade in i Oceanhamnen. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med NSVA:s personal och med reningsverket i full drift. 

Recolab

I NCC:s uppdrag ingick även att bygga lokaler till reningsverkets nya besökscentrum samt utvecklingsanläggning, Recolab. I utvecklingsanläggningen behandlar NSVA och Helsingborgs stad spillvattnet från Oceanhamnen, där ett nytt avloppssystem, "Tre rör ut", införts som separerar matavfall, toalettavfall och övrigt spillvatten.

Recolab stod klart 2021.

Ombyggnad av Öresundsverket

NCC:s platschef Sven-Erik Becke berättar om projektet.
Bild på Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure.
Niklas Andersson

Affärschef, NCC Infrastructure