Foto: NCC
Exteriörbild av reningsverkets runda byggnad med glasvägg i Helsingborg.

Om- och tillbyggnad av Öresundsverket i Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har NCC byggt om och över delar av avloppsreningsverket Öresundsverket i centrala Helsingborg. I uppdraget ingick även nybyggnation av utvecklingsanläggningen och showrummet RecoLab.

Överbyggnaden av delar av avloppsreningsverket har gjorts för att möjliggöra nya området Oceanhamnen, som växer fram i ett tidigare hamnområde bredvid reningsverket,  framförallt med tanke på lukt. 

Detta har gjorts (bland annat):

  • äldre slamhanteringsbyggnad riven och ersatt med ny
  • nybyggnad av ventilationskanal som leder bort oönskad odör via fjärrvärmeverkets höga skorsten bredvid reningsverket
  • inbyggnad av försedimenteringen och slamförtjockarehantering som tidigare var öppna bassänger

Våren 2020 var denna del av projektet klar och de första boende flyttade in i Oceanhamnen. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med NSVA:s personal och med reningsverket i full drift. 

Recolab

I NCC:s uppdrag ingick också nybyggnation av reningsverkets nya besökscentrum, showroom samt forsknings- och utvecklingsanläggning, Recolab.

På RecoLab behandlas spillvattnet från Oceanhamnen, vars avloppssystem separerar matavfall, toalettavfall och övrigt spillvatten i ett nytt unikt system, kallat "Tre rör ut" . Recolab stod klart 2021 och var en av huvudarenorna under H22 City Expo i Helsingborg 2022.