Överbyggnad av reningsverket i Helsingborg

På uppdrag av NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) bygger NCC över reningsverket i centrala Helsingborg samt gör en tillbyggnad. Överbyggnaden utförs för att möjliggöra stadsförnyelseprojektet H+ bredvid reningsverket.

Nya stadsdelen H+ ska växa fram bredvid avloppsreningsverket Öresundsverket i centrala Helsingborg. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, ska anläggningen byggas över och delvis täckas med grönytor. På detta sätt möjliggörs kontor och bostäder på nära avstånd till reningsverket.

I NCC:s uppdrag ingår förutom överbyggnaden även att bygga lokalerna till reningsverkets nya besökscentrum samt utvecklingsanläggning. I utvecklingsanläggningen ska NSVA och Helsingborgs stad behandla spillvattnet från H+området, där ett nytt avloppssystem införs som separerar matavfall, toalettavfall och övrigt spillvatten.

Första fasen, där parterna projekterat, planerat och kommit fram till ett entreprenadriktpris för uppdraget, är klar. Den andra fasen då byggnationen sker påbörjades i april 2018. Projektet beräknas vara helt klart i maj 2020.

Tillsammans med NSVA genomförs uppdraget att bygga över reningsverket medan det parallellt är i full drift. Byggnationen innefattar många olika arbetsmoment på flera olika platser inom området vilket gör det till ett komplext men mycket intressant projekt.

Bild på Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Niklas Andersson

Affärschef, NCC Infrastructure