Bild på underjordisk tunnel med gångväg, Läppalaverket, Stockholm.

Ombyggnad av Käppalaverket, Stockholm

NCC har inlett ett samarbete med Käppalaförbundet för att bygga om och öka kapaciteten i Käppalaverket på Lidingö. När avloppsreningsverket är utbyggt ska det kunna rena avloppsvatten från 900 000 människor.

I Käppalaverket renas idag avloppsvatten från mer än en halv miljon människor samt avloppsvatten från skolor, industrier, kontor och sjukhus i elva kommuner norr och öster om Stockholm. För att möta skärpta reningskrav, och öka kapaciteten så att större mängder avloppsvatten kan renas, kommer avloppsreningsverket att byggas om med ny processteknik.

- Vi är glada över NCC som partner i den här för oss mycket viktiga samverkan. Vi har sedan tidigare samarbetat i stora investeringsprojekt och känner redan varandra. Tillsammans kan vi vara effektiva i framdriften och vara säkra på att den mycket tajta tidplanen kan hållas, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Käppalaförbundet ska planera, budgetera och projektera handlingar för att ta fram en riktkostnad för uppdraget, och därefter tecknas entreprenadkontrakt. Ombyggnaden planeras ske i flera etapper där parterna nu inleder med första etappen.

- Samverkansmodellen gör att vi kan bidra med vår kompetens från början. Käppalaverket är ett högklassigt avloppsreningsverk, och tillsammans med Käppalaförbundet planerar vi för en ombyggnad som kommer göra reningsprocessen ännu effektivare och öka kapaciteten för framtida behov i Stockholmsregionen, säger Per Johansson, affärschef för NCC Vatten och Miljöteknik.

NCC bygger och renoverar vatteninfrastruktur dagligen. Som enda byggbolag har NCC egen specialistkompetens inom VA och all kompetens fram till driftsättning: från projektledning, projektering, process- och byggdesign, mark, grundläggning och bygg till maskinleverans, installation, el och automation.  De senaste åren har NCC byggt 10 till 15 olika anläggningar – vattenverk, vattentorn och avloppsreningsverk – per år runtom i Sverige.

NCC har tidigare erfarenhet av arbeten åt Käppalaförbundet och har i separata projekt byggt om Antuna pumpstation, rötkammare och anläggning för högflödesrening.

  • Biologiska reningen söderifrån. Foto: Rikkard Häggbom

  • Biologiska reningen uppifrån. Foto: Rikkard Häggbom

  • Eftersedimenteringen. Foto: Rikkard Häggbom

  • Utloppet. Foto: Rikkard Häggbom.