Bild på underjordisk tunnel med gångväg, Läppalaverket, Stockholm.