Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Om- och tillbyggnad av Simsholmens avloppsreningsverk. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövde det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”. Ett partneringprojekt gjort i flera etapper.

Reningsverket skulle därför förnya vissa delar såsom intagsgaller, sandfång, externslammottagning, luktsanering, sandtvätt, blåsmaskiner för det biologiska reningssteget och förberedas för utbyggnad inför nya tillstånd. All om- och tillbyggnad skedde med reningsverket i drift och utfördes därför stegvis och i nära samarbete med driftspersonalen.

Beställarens målsättning var att effektivisera energianvändningen samt skapa en anläggning så luktfri som möjligt. Som ett steg i detta beslutade kommunen att flytta hanteringen av externslam som var en stor luktkälla till en ny anläggningsdel inom miljöhantering i Jönköping.

Om- till-, och nybyggnaden av Simsholmen blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering. Roger Rohdin, VA-chef i kommunen, är mycket nöjd.

Ett av mina bästa projekt under 15 år i VA-branschen
Roger Rohdin, VA-chef Jönköping kommun
Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden.
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden.
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande.
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet.
Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Produktionschef VA-process, NCC Infrastructure.
Simon Lundgren

Produktionschef VA-Process, NCC Infrastructure