Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Ett pågående partneringprojekt i flera etapper. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behöver det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”.

Reningsverket ska därför förnya vissa delar såsom intagsgaller, sandfång, externslammottagning, luktsanering, sandtvätt, blåsmaskiner för det biologiska reningssteget och förberedas för utbyggnad inför nya tillstånd. All om- och tillbyggnad sker med reningsverket i drift och utförs därför stegvis och i nära samarbete med driftspersonalen.

Beställarens målsättning är att effektivisera energianvändningen samt skapa en anläggning som blir så luktfri som möjligt. Som ett steg i detta så har kommunen beslutat att flytta hanteringen av externslam som är en stor luktkälla till en ny anläggningsdel inom Miljöhantering i Jönköping.

Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har fått i uppdrag av Käppalaförbundet att renovera och bygga om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

NCC bygger om Bromölla vattenverk som skall dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomförs i partnering i två etapper.

Produktionschef VA-process, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Simon Lundgren

Produktionschef VA-Process, NCC Infrastructure