Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövdes det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i stan” och få utökad kapacitet. Om-, till-, och nybyggnaden av Simsholmen blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering.

Avloppsreningsverket byggdes ut och byggdes om som ett partneringprojekt i flera etapper. När projektet inleddes utnyttjades så gott som all tillgänglig kapacitet i avloppsverket. Detta ställde stora krav på förberedelser, planering och koordinering för att drift och byggnation skulle kunna drivas parallellt. Hela om- och tillbyggnaden av verket skedde under drift och utfördes därför stegvis och i nära samarbete med driftspersonalen. Driftpersonal ingick i den gemensamma projektorganisationen från början för att inkludera driftens perspektiv på de färdiga lösningarna som utvecklades, och för att säkerställa att den dagliga verksamheten samordnades med en effektiv byggnation. 

Målet ett energieffektivt verk med god arbetsmiljö 

Kommunens målsättning var att effektivisera energianvändningen i verket och skapa en så luktfri anläggning som möjligt. Vissa delar av reningsverket skulle förnyas såsom intagsgaller, sandfång, externslammottagning, luktsanering, sandtvätt, blåsmaskiner för det biologiska reningssteget. Verket skulle också förberedas  för utbyggnad inför nya miljötillstånd. En annan målsättning var att materialåtgången skulle hållas nere och återanvändning och återbruk genomsyra lösningarna. För att vara resurseffektiva arbetade projektet aktivt med systemvalet för att bevara och återanvända så mycket som möjligt av den befintliga anläggningen. Biosteget renoverades och byggdes om för att öka kapaciteten och för att förlänga livslängden.

En stor luktkälla var den externa hanteringen av slam. För att komma till rätta med problemet beslutade kommunen att flytta slamhanteringen till en ny anläggningsdel för miljöhantering i Jönköping.

För att förbättra arbetsmiljön för driftspersonalen så beslutades det i projektet att täcka över sandfånget och uppgradera ventilationen. Detta resulterade i bättre klimat inne i sandfångsbyggnaden vilket både gynnar personalens välbefinnande och byggnaden i sig.

Här berättar Roger Rohdin, VA-chef i Jönköpings kommun, om projektet.

 • Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden.
  Antuna pumpstation, Upplands Väsby

  NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

 • I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande.
  Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

  NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar  biogas till 100 kommunala bussar.

 • Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet.
  Bromölla vattenverk

  Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.