Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden.

Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har renoverat och byggt om Antuna pumpstation på uppdrag av Käppalaförbundet.

Pumpstationens pumpsump är direkt i anslutning till befintlig avloppstunnel i berg och lyfter avloppsvattnet till nytt självfallssystem i berg. Projektet innefattade mark-, berg-, bygg och installationsarbeten.

Fas 1

NCC och Käppalaförbundet startade projektet med att utvärdera de tekniska lösningarna som var projekterade i en systemvalsfas, också kallad fas 0. När systemvalet var bestämt övergick projektet i Fas 1 med framtagande av riktpris och planering av entreprenaden.

Fas 2

Produktionen på Antuna pumpstation innefattade en totalrenovering av pumpstationen under drift. Det ställde krav på planering av arbetena och fokus på arbetsmiljö och riskhantering. Då driften av pumpstationen hela tiden måste fungera var kommunikationen mellan Käppalaförbundets personal och NCC oerhört viktig. 

 • Norrtälje Hamn, Norrtälje

  Norrtälje Hamn är en helt ny stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

 • I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande.
  Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

  NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar  biogas till 100 kommunala bussar.

 • Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet.
  Bromölla vattenverk

  Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

 • Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden.
  Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

  Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövdes det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i stan” och få utökad kapacitet. Om-, till-, och nybyggnaden av Simsholmen blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering.