Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har fått i uppdrag av Käppalaförbundet att renovera och bygga om Antuna pumpstation.

Pumpstationens pumpsump är direkt i anslutning till befintlig avloppstunnel i berg och lyfter avloppsvattnet till nytt självfallssystem i berg. Projektet innefattar mark-, berg-, bygg och installationsarbeten.

Fas 1

NCC och Käppalaförbundet startade projektet med att utvärdera de tekniska lösningarna som var projekterade i en systemvalsfas, också kallad fas 0. När systemvalet var bestämt övergick projektet i Fas 1 med framtagande av riktpris och planering av entreprenaden.

Fas 2

Produktionen på Antuna pumpstation innefattar en totalrenovering av pumpstationen under drift. Det ställer krav på planering av arbetena och fokus på arbetsmiljö och riskhantering. Då driften av pumpstationen hela tiden måste fungera är kommunikationen mellan Käppalaförbundets personal och NCC oerhört viktig. 

Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

NCC bygger om Bromölla vattenverk som skall dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomförs i partnering i två etapper.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Ett pågående partneringprojekt i flera etapper. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behöver det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”.

Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure