Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet.

Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Etapp 1 omfattade om- och tillbyggnad av Bromölla vattenverk där man dubblerade kapaciteten mot tidigare så man också kan leverera dricksvatten till Näsum och Olofström. Tillbyggnaden omfattade cirka 150 m² med nya effektiva snabbfilter med nytt filterbottensystem.

Ombyggnadsarbetena omfattade bland annat ombyggnad av befintlig luftningstrappa, renovering av äldre filter med nytt filterbottensystem och nytt rörgalleri. Ventilation samt el- och styrinstallationer har också bytts ut mot ny modern utrustning

Etapp 2 omfattade om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsreningsverk i Näsum. Vattenverket i Näsum byggdes om till tryckstegringsstation. Befintlig anläggning/byggnad bibehölls. Avloppsreningsverket byggdes om till pumpstation med anläggande av nya pumpgropar och nya pumpar. 

 • Norrtälje Hamn, Norrtälje

  Norrtälje Hamn är en helt ny stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

 • Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden.
  Antuna pumpstation, Upplands Väsby

  NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

 • I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande.
  Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

  NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar  biogas till 100 kommunala bussar.

 • Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden.
  Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

  Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövdes det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i stan” och få utökad kapacitet. Om-, till-, och nybyggnaden av Simsholmen blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering.