NCC klimatsäkrar avloppsrening

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Avloppsmängderna ökar i den snabbt växande storstaden. Utbyggnaden av en tredje rötkammare på Käppalaverket ska därför avlasta de två befintliga. Arbetet innebär bland annat att produktionen av klimatvänlig biogas till 100 av lokaltrafikens gasdrivna bussar säkras och i framtiden även har möjlighet att öka.

Den nya rötkammaren blir nersänkt i berget. Uppdraget omfattar även byggandet av en bergtunnel för slamsugbilar som kan tömma rötkammaren. Tunneln ska även användas för underhåll av processutrustning i pumprummet. Dessutom ingår sprängning och transport av totalt 30 000 kubikmeter bergmassor i uppdraget.

Högflödesrening klarar framtida krav

NCC ska även bygga en anläggning för högflödesrening för att klara framtida skärpta reningskrav. Anläggningen ska hantera situationer när mängden avloppsvatten blir för stor för Käppalaverkets kapacitet.

Det gäller exempelvis vid kraftiga regn, vilka blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Verket kan då tvingas släppa ut en del avloppsvatten som endast är grovrenat. Med den nya anläggningen i drift kan det här avloppsvattnet snabbrenas innan det släpps ut i Östersjöns innerskärgård, vilket är en vinst för miljön

Fakta

  • Projekt: Käppalaverket, Lidingö
  • Kund: Käppalaförbundet
  • Byggtid: januari 2016 – april 2017
  • Huvudentreprenör: NCC Infrastructure
  • Kontraktssumma: 127 MSEK
Joacim Tingstorp

Affärschef Civil Engineering SE East