NCC klimatsäkrar avloppsrening

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Avloppsmängderna ökar i den snabbt växande storstaden. Utbyggnaden av en tredje rötkammare på Käppalaverket ska därför avlasta de två befintliga. Arbetet innebär bland annat att produktionen av klimatvänlig biogas till 100 av lokaltrafikens gasdrivna bussar säkras och i framtiden även har möjlighet att öka.

Den nya rötkammaren blir nersänkt i berget. Uppdraget omfattar även byggandet av en bergtunnel för slamsugbilar som kan tömma rötkammaren. Tunneln ska även användas för underhåll av processutrustning i pumprummet. Dessutom ingår sprängning och transport av totalt 30 000 kubikmeter bergmassor i uppdraget.

Högflödesrening klarar framtida krav

NCC ska även bygga en anläggning för högflödesrening för att klara framtida skärpta reningskrav. Anläggningen ska hantera situationer när mängden avloppsvatten blir för stor för Käppalaverkets kapacitet.

Det gäller exempelvis vid kraftiga regn, vilka blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Verket kan då tvingas släppa ut en del avloppsvatten som endast är grovrenat. Med den nya anläggningen i drift kan det här avloppsvattnet snabbrenas innan det släpps ut i Östersjöns innerskärgård, vilket är en vinst för miljön

Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Om- och tillbyggnad av Simsholmens avloppsreningsverk. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövde det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”. Ett partneringprojekt gjort i flera etapper.