NCC klimatsäkrar avloppsrening

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Avloppsmängderna ökar i den snabbt växande storstaden. Utbyggnaden av den tredje rötkammaren på Käppalaverket avlastar nu de två befintliga. Arbetet innebar bland annat att produktionen av klimatvänlig biogas till 100 av lokaltrafikens gasdrivna bussar säkrades och i framtiden även har möjlighet att öka.

Den nya rötkammaren blev nersänkt i berget. Uppdraget omfattade även byggandet av en bergtunnel för slamsugbilar som kan tömma rötkammaren. Tunneln används även för underhåll av processutrustning i pumprummet. Dessutom ingick sprängning och transport av totalt 30 000 kubikmeter bergmassor i uppdraget.

Högflödesrening klarar framtida krav

NCC har även byggt en anläggning för högflödesrening för att klara framtida skärpta reningskrav. Anläggningen kan hantera situationer när mängden avloppsvatten blir för stor för Käppalaverkets kapacitet.

Det gäller exempelvis vid kraftiga regn, vilka blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Verket kan då tvingas släppa ut en del avloppsvatten som endast är grovrenat. Med den nya anläggningen i drift kan det här avloppsvattnet snabbrenas innan det släpps ut i Östersjöns innerskärgård, vilket är en vinst för miljön

 • Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden.
  Norrtälje Hamn, Norrtälje

  Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

 • Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden.
  Antuna pumpstation, Upplands Väsby

  NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

 • Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet.
  Bromölla vattenverk

  Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

 • Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden.
  Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

  Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövdes det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i stan” och få utökad kapacitet. Om-, till-, och nybyggnaden av Simsholmen blev ett mönsterprojekt på många sätt tack vare partnering.