Överdäckning löste lagerutmaning vid Käppalaverket

Käppalaverket är trångt och saknar uppställningsytor. När NCC i samverkan med Käppalaförbundet bygger om avloppsreningsverket är därför en av knäckfrågorna var material och utrustning ska lagras och förvaras. NCC:s projekt-team kom på en lösning som inte bara hanterar lagerutmaningen utan också gör produktionen mer effektiv och sänker kostnaderna.

Trångt i berget

Det syns inget utifrån men inne i berget ligger det gigantiska Käppalaverket, ett av Sveriges största avloppsreningsverk som renar avloppsvatten från elva kommuner i norra Stockholm.

Runt reningsbassängerna är det trångt, takhöjden är låg och bassängerna är djupa. Det finns bara en väg in till reningsbassängerna och den ska NCC och Käppalaförbundets driftpersonal samsas om. Logistiken och lagringen av allt material och utrustning som krävs för att bygga om och rusta upp verket är två av projektets många utmaningar.

Ny idé skapade lagringsutrymme

Vid ett av produktionsledningsmötena kläcktes idén om att däcka över eftersedimenteringsbassängen och på så sätt skapa en lageryta ovanpå. NCC presenterade idén för Käppalaförbundet som valde att låta NCC genomföra förslaget. En del av eftersedimenteringsbassängen är nu överdäckad och används för lager och svetsverkstad.

– Lösningen med ett lager ovanpå bassängen gör att vi kan effektivisera arbetet, spara tid och sänka våra kostnader för lagerhållning och transporter. Färre tunga transporter är bra för miljön och Lidingöborna, och kunden slipper en stor del av kostnaden för lager och tillkommande bevakningsskydd. Nu förvarar vi känsligt material och utrustning i berget och annat material i ett kompletterade lager utanför, säger Mikael Christ, NCC:s projektchef, NCC i Stockholm.

– Överdäckningen är ett exempel på hur NCC arbetar i samverkan. Vi gör lösningar som är bra för alla parter tillsammans med kunden. NCC:s team i Käppalaprojektet har etablerat ett bra samarbetsklimat med kunden vilket dessutom föder kreativitet, säger Mirnes Islamovic, chef för anläggningsverksamheten, NCC i Stockholm.

NCC anpassar Käppalaverket för framtida krav och behov

Ett nytt verksamhetstillstånd med strängare utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organiskt material samt att befolkningen ökar i Käppalaförbundets elva medlemskommuner gör att Käppalaverket behöver byggas om. 

För att klara de nya strängare kraven på rening och rena avloppsvatten från fler invånare, byggs reningsverket om. Projektet görs i samverkan mellan NCC och kunden, Käppalaförbundet.   

NCC ska i ett inledande skede bygga om två reningslinjer. Varje biologisk reningsbassäng är 110 meter lång, 16 meter bred och 10 meter djup. All inredning ska tas bort och nya zoner och silväggar ska byggas upp, och luftarsystem och omrörare ska installeras.   

  • Mikael Christ.